GUNNAR WIEDERSTRØM

Byrådspartiene Høyre, KrF og Venstre har akseptert Frps krav om å legge omleggingen og de nye takstene i en skuff til etter kommunevalget i 2007. Frp satte dette som vilkår for å gå i bud-sjettforhandlinger.

— På denne måten får velgerne selv av-gjøre om de ønsker denne omleggingen, sier gruppeleder i Frp Liv Røssland.

Innen januar 2006 skal arbeidet med å retaksere alle eiendommer i Bergen være avsluttet. I tillegg er det fastsatt takst på alle eiendommer i de områdene av byen som til nå ikke har hatt eiendomsskatt. Det gjelder særlig Ytrebygda og ytre deler av Åsane bydel. Disse skul-le fått eiendomsskatt fra 2006 av, men slipper foreløpig unna.

I forhandlingene er partiene blitt enige om å gjøre arbeidet med retaksering ferdig, selv om takstgrunnlaget ikke skal tas i bruk. Omleggingen av eiendomsskatten ville påført flere tusen husstander i de ytre områdene i Bergen en saftig eiendomskatt. Den ville også ført til at mange boligeiere i sentrumsområdene fikk høyere eiendomsskatt fordi boligprisene særlig har skutt i været i sentrum.

Byrådet hadde budsjettert med en inntektsøkning på 68 millioner kroner i 2006 som følge av omlegging og retaksering. Til neste år vil eiendomsskatten innbringe Bergen kommune 360 millioner kroner.

Se innslag om eiendomsskatten på TVHordaland fredag kl. 17.30, 18.30 og 23.35!