«Byrådet beklager sterkt...» blir gjentatt tre ganger i brevet der byrådet svarer på kommunerevisjonens knusende kritikk av saken om nytt 50-metersbasseng i Bergen.

På alle de sentrale punktene vedgår byrådet at saksbehandlingen og informasjonen til bystyret har vært for dårlig. De «beklager sterkt» at

  • opplysninger fra en konsulentrapport om at svømmeanlegget kunne bli opp til 60 millioner kroner dyrere enn forutsatt ble ikke videreformidlet til bystyret.
  • informasjon fra Bergen Bygg og Eiendom (BBE) om at driftsutgiftene kunne bli dobbelt så høye som antatt, samt at de var skeptisk til tidsrammen, «ikke forelå før saken ble lagt frem for politisk behandling».
  • hast med å få vedta byggingen, av frykt for å miste statusen som nasjonalanlegg, førte til at «bystyret fattet sitt vedtak uten at viktige opplysninger fremkom i saksutredningen.I tillegg «beklager» byrådet at de omtalte kostnadsoverslaget på 250 millioner kroner som «realistisk», samtidig som de antydet «noe usikkerhet» ved tallene.

Byrådet «erkjenner» dessuten at usikkerhet om momskompensasjon «kunne ha fremkommet klarere i saksutredningen».

— Tar luften ut av ballongen

— I denne saken legger jo byrådet seg helt flat, konstaterer gruppeleder Terje Ohnstad i Arbeiderpartiet, som ikke kan huske at noe byråd noen gang har tatt så sterk selvkritikk.

Det gjør at det neppe kommer noe mistillitsforslag fra Ap:

— Det er en vurdering vi må ta på gruppemøtet. Men slik jeg vurderer det er noe av luften gått ut av ballongen, sier Ohnstad

Også i SV, som tidligere har fremmet mistillitsforslag i saken, er man fornøyd med byrådets beklagelser.

— Det vi etterlyste tidligere var at byråden tok denne massive kritikken veldig alvorlig. Og det høres det ut som om byrådet virkelig har gjort, sier gruppeleder Oddny Miljeteig, etter å ha fått beklagelsene referert av BT.

For to uker siden uttalte hun til BT at oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V) enten måtte gå eller beklage «voldsomt og inderlig». Og mye tyder på at heller ikke SV vil kreve Tveits avgang.

Byrådet samlet bak Tveit

Rapporten retter spesielt sterk kritikk mot Tveit, som var ansvarlig byråd for saken, men byrådsleder Monica Mæland (H) avviser at saken kan få konsekvenser for Tveit alene.

— Byrådet står samlet bak denne saken. Så blir det opp til bystyret hva de vil gjøre.

Saken har likevel fått konsekvenser for ansatte i Tveits avdeling:

— Når det gjelder interne forhold har det skjedd en rekke endringer, og det bekrefter denne saken at var nødvendig, sier Mæland, som ikke vil gå inn på hva disse endringene er.

FÅR KRITIKK: Rapporten retter spesielt sterk kritikk mot oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit, som var ansvarlig byråd for saken. Men hvis bystyret vil fjerne Tveit, må de fjerne hele byrådet. ¿ Vi senderfra oss denne saken som et kollegium, så kritikken mot byråden er også en kritikk mot byrådet, sier byrådsleder Monica Mæland. ARKIVFOTO
EIRIK BREKKE