– Det er nok absolutt diskutabelt. Rent vitenskapelig er det korrekt at dette gir dobbelttelling av ikke-vestlige innvandrere, sier Ingvar Tveit, sjef for Helsevernetaten i Bergen og leder for prosjektgruppen bak levekårsundersøkelsen.

Han har ingen problemer med å ta kritikk på bruken av ikke-innvandrere som en egen levekårsindikator.

Han innser også at faren for dobbelttelling av negative faktorer for ikke-vestlige innvandrere.

– Det er nok også riktig.

Tveit er klar på at det er viktig informasjon for kommunen å vite hvor innvandrerbefolkningen holder til.

– Noe særlig viktigere enn dette finnes det ikke. Vi er veldig innstilt på at dette skal bli en bærebjelke i samfunnsmedisinen vår, sier Tveit.