— Nå jobber vi frem en sak til bystyret hvor hele vedlikeholdssystemet og vaktmesterordningen gjennomgås, sier Liv Røssland (Frp), finansbyråd i Bergen.

Hun varsler «sterke grep», men vil ikke gå i detaljer.

— Det blir en større sak, men den er ikke ferdig og har ikke vært i byråd ennå. Derfor kan jeg ikke si noe mer, sier Røssland.

Tar ansvar fra rektorene

Fra 1. april overføres byggvedlikehold inn i den nye Etat for eiendom. Det vi gi fastere vedlikeholdsrutiner og et mer helhetlig vedlikeholdsansvar, tror byråden.

Allerede under den åpne høringen om skoleforfallet i mars i fjor, varslet skolebyråd Harald Victor Hove (H), som for tiden er i permisjon, at en mulig løsning er å frata rektorene ansvaret for vedlikeholdet. Det bekrefter Liv Røssland.

— Ja, for det daglige og ordinære vedlikeholdet. Nå er det for mye opp til de enkelte rektorene, sier Røssland.

— Men som sagt har ikke saken vært i byråd ennå.

Nei til SV-forslag

Nettopp fordi saken ikke er ferdig til politisk behandling, vil byrådet stemme nei til SVs forslag om ny vaktmesterordning, når saken behandles i bystyret i dag. Det dreier seg om et privat forslag fra Simon Willgohs, som skriver seg tilbake til 2010, hvor han ber byrådet innføre en vaktmesterordning med faste vaktmestere dedikert til hver enkelt skole, som også får mer tid til jobben.

Forslaget har fått ny aktualitet etter et år med historier om vedlikeholdsforfallet i bergensskolen.

I fjor høst skrev BT om vaktmesterordningen på Voss og fortalte at Arbeidstilsynet ikke fant feil og mangler på skolene der. Den gang sa Røssland at hun heller så til Trondheim enn til Voss. I dag varsler Røssland endringer i vedlikeholdsarbeidet og vaktmestertjenesten, men hun og byrådet vil ikke gi utfyllende svar på hvordan de ser for seg fremtidens ordninger.

— Det pågår en prosess nå, hvor blant annet de ansatte er med i diskusjonene. Vi skal legge frem en større sak for bystyret, men vi kan ikke gå ut med noe, før det er ferdig, sier Røssland.