Fra denne datoen legger Skyss om bussrutene i Bergen Nord og sentrum. Endringene medfører bedre bussforbindelser for både pasienter og ansatte som skal til og fra Vestlandets største sykehus. Haukeland er i dag med sine ca. 11.000 ansatte Bergens største arbeidsplass.

Knutepunkt

Skyss oppretter flere ruter som passerer Haukeland. Det kommer en ny rute fra Oasen over Bønes, via Wergeland og til sykehuset. En annen ny rute går fra Loddefjord via Laksevåg og Solheimsviken til Haukeland.

I dag går det også buss fra Fyllingsdalen til Haukeland, men den kjører via sentrum. Det kommer også en ny rute fra Smiberget i Fyllingsdalen til Mannsverk via Lægdene, som passerer sykehuset.

Den gir bedre forbindelse fra sentrum til Haukeland. Disse rutene kommer i tillegg til dem som fra før passerer der.

— Holdeplassen ved Haukeland sykehus blir et knutepunkt i det nye rutenettet. Tilbudet dit blir betydelig forbedret, sier ruteplanlegger Robert Solend i Skyss.

Før det nye rutekartet ble snekret sammen, har Skyss hatt flere møter med representanter for Helse Bergen. I tillegg er det lagt vekt på henvendelser og innspill fra både passasjerer og bussjåfører.

— Vi er glade for at Skyss har lagt til rette for at våre pasienter og ansatte kan reise kollektivt til haukelandsområdet. Tilbudet blir uten tvil bedre, sier personal- og organisasjonsdirektør Trond Søreide ved Haukeland universitetssykehus.

- Bedre for de fleste

— Forhåpentlig blir det nye busstilbudet bedre for de aller fleste. Vi kommer særlig til å øke antall avganger og kapasiteten på de linjene som i dag har flest passasjerer, sier Oddmund Sylta, administrerende direktør i Skyss.

- Blir det flere busser på veiene?

— Nei, forskjellen består først og fremst i at de skal kjøre smartere. På denne måten håper vi å øke antall kollektivreiser med 50 prosent innen 2020.

Fem stamruter

Sylta peker på fem såkalte stamruter som får et forbedret tilbud: Linje 1 Bybanen, linje 2 Birkelundstoppen-sentrum, linje 3 Sletten-Støbotn, linje 4 Flaktveit-Varden og linje 5 Åsane terminal-Loddefjord.

— Bybanen skal gå hvert femte minutt i rushtiden, de andre stamlinjene hvert tiende minutt, sier Sylta.

Der to stamlinjer kjøres parallelt, blir det likevel bare fem minutter mellom hver avgang. Bussene skal ikke lenger komme "i klumper" – flere busser samtidig i samme retning. Nå skal avgangene langs stamrutene spres.

På nesten alle busstamrutene, blir det satt inn leddbusser med ekstra god kapasitet. Unntaket er linje 5 der annenhver buss kjører om Eidsvågsneset. Veistandarden gjør det uhensiktsmessig å kjøre med leddbusser.

Da Bybanen åpnet i juni i fjor, trådte samtidig en omfattende omlegging av bussrutene i Bergen Sør i kraft.

— Omleggingen 3. oktober vil berøre enda flere reisende. Vi regner med litt kluss de første dagene, men all erfaring viser at de fleste passasjerene fort vender seg til nye reisemønstre, sier Sylta.

Flere nye linjer

Rutene til og fra Haukeland er ikke de eneste nye traseene. Linje 12 fra Smiberget til Mannsverk skal kjøre Møllendalsveien der det ikke tidligere har gått buss.

— Boligutbyggingen der gjør det naturlig å sette opp buss, sier ruteplanlegger Robert Solend.

Samme argument fører til at Damsgårdsundet får ny bussforbindelse, en ringbuss med linjenummer 13. Hovedforbindelsen fra Bønes til sentrum, alle avgangene til linje 15, skal fra 3. oktober gå via Løvstakktunnelen.

— Flertallet av de reisende på linjen får en frekvensøkning og kortere reisetid, sier Robert Solend.

Også Olsvik får, i følge ruteplanleggeren, et bedre opplegg.

— Her får vi stadig meldinger om overfylte busser. Nå dobler vi nesten kapasiteten, og reduserer reisetiden ved å sende bussene gjennom Lyderhorntunnelen, sier Solend.

Synspunkter? Si din mening her.

nye bussruter Haukeland kartai.pdf