For fredag ble gressmatten på syverbanen på Krohnsminde kuttet opp. Det er også sprayet opp klare streker som viser hvor tilførselsveien til anleggsområdet skal gå. Det er godt inne på syverbanen som brukes av små og store fotballspillere. Bakgrunnen for problemene er at Helse Bergen skal bygge et distriktspsykiatrisk senter like ved fotballbanene.

— Vi føler oss ført bak lyset. Denne veien vil i stor grad påvirke idrettsaktiviteten, sier Radney Thomsen, sportslig leder og styremedlem i Ny-Krohnborg IL.

Jeg føler at idretten er blitt overkjørt.

ROAR ANDERSEN, DAGLIG LEDER I IDRETTSRÅDET I BERGEN

- Ikke informert

Idrettslaget hadde håpet at problemene hadde funnet sin løsning etter at Bergen kommune og Helse Bergen hadde et møte om saken tidligere i uken. I etterkant av møtet på onsdag sendte kommunen ut en pressemelding som ga idrettslaget håp. Der kom det frem at kommunen og Helse Bergen hadde blitt enige om en ny og bedre løsning for tilførselsvei til Krohnsminde:

«For idretten betyr det at dagens minste fotballbane i mindre grad blir direkte berørt av veitilførselen», sto det i pressemeldingen.

Thomsen mener at de blir direkte berørt når veien går flere meter inn på gressmatten.

  • Jeg synes det er ganske utrolig at de går i gang og kutter gressmatten uten å informere oss. Allerede til uken skal det spilles fotballkamper her, og banen blir vesentlig redusert, sier Thomsen.

Han sier at han ikke kan se at veien som er stukket ut nå, er vesentlig annerledes enn det som var tenkt i utgangspunktet.

  • Idretten overkjørt

Også Rolf Rasmussen som sitter i FAU ved Ny Krohnborg Skole og er med i aksjonsgruppen for trivsel på Løvstakksiden reagerer på fremgangsmåten.

  • Hele denne prosessen har vært under enhver kritikk, mener han.

Også i idrettsrådet reagerer de.

  • Jeg føler at idretten er blitt overkjørt, sier Roar Andersen, daglig leder i Idrettsrådet i Bergen.

Han forstår godt reaksjonene i nærmiljøet.

  • Det en har gjort her er å ødelegge noe som er regulert til idrettsformål. Politikerne som vedtok planen for dette området, kan umulig ha visst hva de holdt på med, sier Andersen.

Han mener at det vil være mulig å bruke syverbanen, selv om en kutter fem meter av den, men mener løsningen er alt annet en god.

  • Å få en vei helt inn i et idrettsområde er selvsagt ikke bra. Det handler også om sikkerhet og opplevelsen til de som bruker anlegget, sier Andersen.

Han forstår heller ikke at den valgte løsningen er den beste for idretten.

  • Dette er den fjerde innkjørselen en får til området. Jeg forstår ikke at dette er nødvendig, sier han.

Skryter av utbygger

Idrettsbyråd Harald Victor Hove (H) mener likevel at dette var den beste løsningen kommunen kunne få til.

  • Det er en vedtatt reguleringsplan for området. Hadde Helse Bergen stått på den, kunne de lagt en vei tvers igjennom anlegget og gjort idrettsarealet ubrukelig, sier Hove.

Han mener at Helse Bergen har strukket seg langt for å imøtekomme idrettens behov.

  • Nå blir den minste banen noe redusert, men alternativet er langt verre, påpeker Hove.

Han innser likevel at utbyggingen er problematisk for idretten.

  • Planen gir noen plusser og minuser, men skal området utvikles videre må en veksle inn noe for å få noe tilbake. Skal vi få til en god og varig løsning for idretten, må en dessverre leve med noen forstyrrelser i en periode, sier Hove.