Fridalen skole er den største av de to, med 450 elever fra seks til 13 år,

— Vi er fullstendig klar over at muligheten er til stede, sa rektor Randi Gelink til BT i går.

Når byrådet legger frem budsjettforslaget klokken 11.30 i dag, kan det bli trist lesing for mange skoleelever.

I juni satte bystyret ned et utvalg som skulle foreslå tiltak som vil spare ti millioner i året ved byens skoler. Rapporten er nå så godt som ferdig. Byrådet vil med rapporten i hånd komme med konkrete kuttforslag i budsjettforslaget.

Skole i forfall

Fridalen barneskole på Minde er i forfall etter flere tiår med mangelfullt vedlikehold. Etter planen skal den rehabiliteres for 50 millioner kroner frem til 2005/2006. Ved å legge ned skolen kan byrådet slippe denne investeringen, i tillegg til eventuelle innsparinger i driften.

— Jeg misliker at elevene nå vil måtte krysse opptil flere av bydelens mest trafikerte og farligste gjennomfartsårer - Natlandsveien, Ibsens gate, Bjørnsons gate, Kanalveien, Fjøsangerveien, osv. I så måte er det ikke i samsvar med ambisjonene i "Aktiv Skolevei" om å få flere elever til å gå til/fra skolen, understreker Klaus Walderhaug, som leder foreldreutvalget (FAU) ved Fridalen skole.

Han ser også alle de uheldige konsekvensene dette vil få for det enkelt barne og familie.

— Klasser vil stykkes opp, og særlig for de minste vil hele prosessen med å bygge opp trygghet og tilhørighet til skolen måtte gjøres på nytt. Dette er nok faktorer som Byrådet og Kommuneledelsen ikke kan ha tenkt eller lagt vekt på.

Seljedalen skole i Fyllingsdalen er en liten skole med to andre barneskoler i nærheten. Planen er å flytte den internasjonale skolen til lokalene som Seljedalen skole holder til i.

LEGGES NED: Seljedalen skole.
LEGGES NED: Fridalen skole.