— Det sto på bloggen at de skulle komme og pryle meg opp og at jeg skulle dø før jul. Du blir skremt, sier pelsdyroppdretteren, som ønsker å være anonym etter truslene.

Etter 25 år med pelsdyroppdrett avvikler han driften. Ikke på grunn av kommentarene etter oppslaget på ba.no lørdag, men av helsemessige årsaker.

— Jeg har fått en alvorlig helsesvikt. Det er det som gjør at jeg gir meg.

Siste frist til nyttår

I midten av november gjennomførte Mattilsynet for Hardanger og Voss en inspeksjon ved tre pelsdyrfarmer. De rykket ut på bakgrunn av bekymringsmeldinger fra Nettverk for dyrs frihet, som i høst anmeldte over hundre oppdrettere over hele landet.

 • I forhold til dagens regelverk fant vi bare små avvik. Det var ingen alvorlige brudd på regelverket. Vi fant heller ingen stereotyp atferd hos dyrene, slik aksjonistene hevdet, sier seniorinspektør Jon Teigland ved Mattilsynet for Voss og Hardanger.

En ny forskrift om pelsdyrhold stiller en rekke krav til fysiske fasiliteter for pelsdyr i bur. Regelverket har hatt en overgangsperiode på ti år, men fra 1. januar må alt være på stell hos oppdretterne.

- Store investeringer

Her er utdrag fra inspeksjonsrapportene ved de tre farmene:

 • Yttergjerdet manglet for å gjøre farmene rømningssikker.
 • En del bur var for små.
 • Bur manglet helt eller delvis levegg.
 • En del bur manglet liggehylle.
 • I ett tilfelle ble det avdekket øyebetennelse og en rev som var blind.
 • I ett tilfelle manglet det aktivitetsgjenstander i buret.
 • I ett tilfelle ble det funnet to bur med tilgriset gulvnetting og dårlig renhold på deler av farmen.Disse avvikene må utbedres innen nyttår. Ifølge seniorinspektør Teigland har to av tre oppdrettere i Hardanger og Voss varslet at de vil avvikle driften.
 • Skyldes avviklingen press fra aksjonsgruppen?
 • Nei. Det skyldes nok både helsemessige årsaker og det nye regelverket. Det vil kreve store investeringer hvis de skal fortsette.

Avbitte ører

En oppdretter i Sunnhordland har også hatt besøk av Mattilsynet.

— Det var litt rot, et uferdig gjerde, men det var ingenting å utsette på dyrevelferden, sier Svein Rimestad, seniorinspektør i Mattilsynet for Sunnhordland.

De rykket ut på bakgrunn av samme bekymringsmelding fra Nettverk for dyrs frihet. Den gikk blant annet ut på manglende renhold og utgjødsling, vanstelte dyr med stereotypisk atferd og avbitte ører.

 • Det at dyr springer i ring, kan man risikere i valpesesongen. De verner om valpene sine. Dyrene var rolige da vi var der. Ingen valper var blodige, sier Rimestad, som konstaterer at det blir påstand mot påstand.

Glad for avvikling

Nettverk for dyrs frihet skriver i en pressemelding at de ser med stor glede på at Mattilsynet har tatt saken på alvor og at eiere av pelsfarmer velger å avvikle.

— Norsk pelsdyroppdrett kan aldri bli forenlig med god dyrevelferd, derfor jobber vi videre for en avvikling av alle norske pelsfarmer, sier Rune Ellefsen i nettverket.

 • Hva synes du om at oppdrettere drapstrues på nettet?
 • Jeg har forståelse for at forhold som blir avdekket i pelsdyrnæringen skaper oppmerksomhet og at folk reagerer. Men drapstrusler er ikke en konstruktiv måte.
GIR SEG: Flere pelsdyroppdrettere velger nå å avvikle driften. Ifølge Mattilsynet skyldes det helsemessige årsaker hos oppdrettere og det nye regelverket.
Bergens Tidende