Begge vedtakene fra styret i Helse Førde er kontroversielle og vil vekke sterke reaksjoner. Det blir neppe mindre bråk av at de samme vedtakene ble fattet med fem mot fire stemmer.

Dette medfører imidlertid en så sterk endring av sykehusstrukturen i Sogn og Fjordane at saken havner på helseminister Dagfinn Høybråtens bord. Godkjenner han styrets vedtak, blir omleggingene iverksatt allerede ved årsskiftet, forteller styreleder i Helse Førde, Per Ytrehus, til Firda.

Styrelederen i Helse Førde sier at innsparingene ved nedleggelsen i Florø har overbevist ham om at det er en riktig avgjørelse. I forhold til fødeavdelingen i Lærdal, er begrunnelsen av tallet på fødsler er for lavt.

Konsekvensene av en slik omlegging vil blant annet bli at det aller meste all somatisk virksomhet, med unntak av blodbank, hudpoliklinikk/lysterapi og eventuell røntgentjenester forsvinne fra Florø. Dette blir overført til Førde, Lærdal og Eid. Omlegging fra fødeavdeling til fødestue i Lærdal, innebærer at flere av fødslene blir styrt til Førde sentralsjukehus og sykehuset på Voss.

Over hundre ansatte i Helse Førde kommer til å miste jobben som følge av styrets vedtak. Per Ytrehus håper at Helse Førde kan være behjelpelig med å skaffe noen av dem jobb andre steder,

— Dette burde være mulig i mange tilfeller på grunn av at sykehussektoren har så pass stor gjennomtrekk av personell, sier han til Firda.