— Det er bakstreversk og løser ingen problemer, sier leder i Universitets- og høyskolerådet, Tove Bull. Bull er rektor ved Universitetet i Tromsø.I et brev til Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet og Barne- og familiedepartementet er rådet svært kritisk til denne avgjørelsen. Regjeringen går i forslag til statsbudsjett inn for å kutte 590 studieplasser på førskolelærerutdanningen.- Det er for mange studieplasser i forhold til søkning, men det er ikke markedet som skal styre. Vi vet at behovet for førskolelærere er stort, og det er behov for spesielle tiltak som kan bedre rekrutteringen til førskolelærerutdanningen og yrket. Det blir feil å legge ned studieplasser. Kuttet fører også til at høyskolene mister verdifull kompetanse, sier Tove Bull.- Et kutt i studieplasser understreker enda mer at omsorgsyrkene har lav status. En kan stille spørsmål om hvilket samfunn vi lever i når denne typen arbeidskraft blir behandlet slik, sier Bull.