Tirsdag fikk hun beskjeden om at Skinstø skole skal bli barnehage fra neste skoleår. Skinstø skole er en avdeling av Haukedalen skole.

— Det var ikke gode nyheter å få, sånn rett før jul, sier FAU-lederen.

Før det ante de ingenting om at skolen var nedleggingstruet.

Barnehage for toåringene

Saken lå gjemt i budsjettinnstillingen som skal opp i bystyret 19. desember. Der står det at skolen skal bli barnehage for 60 barn, og at den skal dekke det potensielle behovet for barnehageplasser til toåringer når kontanstøtten forsvinner.

Det var ikke gode nyheter å få, sånn rett før jul

FAU-leder Åse Hansen

— Det er ironisk. Åsane er bydelen med størst barnehagedekning. Vi trenger ikke flere barnehager i Åsane, men på grunn av forsinkelser i søndre bydeler, må det settes i gang strakstiltak, og Skinstø er ett av disse, sier Åse Hansen.

Rektor på Haukedalen skole, Truls Larsen, sier det er «synd for lokalmiljøet på Skinstø å miste opplæringstilbudet inærmiljøet». Samtidig sier han at det er god plass til elevene fra Skinstø på Haukedalen.

— Skinstø ble byggetsom et avlastningsbygg tidlig på 80-tallet. Da var elevtallet ved Haukedalenskolen mye høyere enn i dag. Jeg startet på som rektor på Haukedalen skole i2009. Da hadde vi 411 elever. Til høsten forventer vi 345 elever, 16 klassertotalt, og med litt omstrukturering egnede klasserom til 16 klasser, sier hanLarsen.

Til Haukedalen skole

Fra høsten må dermed de nærmere 50 barna gå på Haukedalen skole i stedet. FAU-lederen mener dette er en dårlig løsning.

— Vi har mange små som bor i nærområdet som går til skolen, og som nå må kjøres ned på en skole som er full. Det er forferdelig for nærmiljøet at vi mister skolen vår. Vi er alle engasjerte, og prøver å få stoppet innstillingen, sier Hansen.

Søndag klokken 19 blir det informasjonsmøte på Skinstø skole.

I innstillingen til bystyret står det at ombyggingen til barnehage vil koste 19,6 millioner kroner. FAU-lederen mener det er helt feil pengebruk.

— Dette er sløsing med penger. Det er ikke behov for barnehagen, og det er også et forurensende tiltak, med tanke på at foreldre fra andre bydeler skal kjøre helt til Skinstø for å levere.

Skinstø skole deler rektor med Haukedalen skole, og har i dag tre klasser fra 1. til 3. trinn.

— For barna som går på skolen er dette krise. Vi har 19 barn som skulle begynt til høsten som ikke får mulighet til det, sier hun.

Komitélederen tatt på sengen

Leder i komité for oppvekst, Pål Hafstad Thorsen, ante ingen ting om skolenedleggelsen før han ble oppringt av FAU ved skolen i dag. Han reagerer sterkt på måten dette blir gjort på.

— Jeg er rystet over at skolebyråd Harald V.Hove gjennomfører en saksbehandling som er helt under pari. Jeg kan ikke akseptere at byråden driver med ekspressbehandling av viktige saker som omfatter skolenedleggelse, endringer av skolestruktur og opprettelse av barnehageplasser, sier Thorsen.

Han er overrasket over at ingen har blitt hørt i denne saken.

— Som leder for komité for oppvekst så må jeg si at jeg mener komiteen har blitt ført bak lyset. Verken i skolebruksplanen eller i barnehageplanen er disse tiltakene skissert. Vi får forslagene servert 2. desember i budsjettets tilleggsinnstilling med en forventning om at bystyret skal ta stilling til dette 19. desember. Det er en form for politisk saksbehandling som er helt uholdbar, sier han.

Thorsen krever en redegjørelse fra Hove. Han forventer at tiltakene knyttet til Skinstø blir tatt ut av budsjettbehandlingen og får en ny behandling med høringsrunder slik at alle berørte får en mulighet til å delta i prosessen.

— Om byråd Hove skal opptre vanskelig i forhold til bergensernes rettigheter og mitt krav som leder for oppvekstkomiteen, så varsler jeg allerede nå at dette vil jeg ta en lovlighetskontroll på. Mye tyder på at byråd Hove og Bergen kommune vil tape i en slik kontroll, sier han.

- Må ta dialog

— Avdelingen Skinstø ved Haukedalen skole er foreslått omgjort til barnehage. Det vil gi 60 barnehageplasser. Hvis bystyret slutter seg til dette, må vi ta dialog på hvordan dette skal gjøres. Det naturlige er at elevene flyttes til Haukedalen skole, sier byråd for barnehage og skole Harald Victor Hove.

- Burde dere ikke varslet om dette tidligere?

— Jeg forstår at foreldrene leser skolebruksplanen og tolker den som at det er gitt fredningsforslag for Skinstø. Men det tolkningsrommet avhenger av den som leser, sier Hove.

Han er opptatt av at barnehageretten for 2012 må oppfylles.

— Da må vi se på hele byen under ett, ikke bare bydel for bydel. Vi må ta høyde for at 450 barn som ikke får kontantstøtte vil søke barnehageplass, og da må vi se på alle mulighetene vi har. Det er plass på Haukedalen skole, og vi skal finne gode løsninger hvis dette blir vedtatt, sier han.

Han forstår ikke den krasse kritikken fra komitélederen.

— Han må selv svare for om han har lest tilleggsinnstillingen. Jeg blir litt overrasket, for jeg forutsetter at alle leser sakspapirene og stiller spørsmål dersom noe er uklart, sier han.

Har full dekning

Åsane har full barnehagedekning, men Hove mener det er her det er mulig å legge til rette for nye barnehageplasser.

— Jeg forstår at foreldrene på Skinstø synes det er dumt at de må gi plass for å få barnehagebarn fra hele byen. Her er det en løsning som gjør at vi raskt kan få nok barnehageplasser til å oppfylle barnehageretten.

Barnehagebarna som skal gå på Skinstø må dermed kjøres dit fra andre bydeler. Hove forstår at foreldrene på Skinstø skole reagerer.

— Jeg forstår at foreldrene på Skinstø blir bekymret og usikre fordi det dreier seg om barna deres, sier Hove.

Si din mening i skolenedleggelsen i kommentarfeltet!