1. januar sluttet Vitusapotek Nordstjernen på Bergen Storsenter å selge sprøyter og kanyler til rusmisbrukere. Prosjektet skulle sørge for bedre oppfølging av narkomane, ved å vise til gratis sprøyteutdeling hos kommunale institusjoner. Personalet ønsket også å begrense rekrutteringen av unge til rusmiljøet på senteret, og fikk støtte fra blant annet politiet og senterledelsen på Bergen Storsenter.

Vitus-kjeden satte foten ned for det kontroversielle prosjektet i midten av august. Apoteker Hanne Tram ved Vitusapotek Nordstjernen har skrevet en evalueringsrapport, og håpet i det lengste at både hun og andre apotek ville få lov til å gjennomføre lignende tiltak.

Finnes bedre tilbud

Helsedirektoratet, Statens legemiddeltilsyn, Apotekforeningen og Vitus-kjeden har alle fått evalueringsrapporten som stiller spørsmål om apotekene bidrar til å sluse rusavhengige utenom hjelpeapparatet.

— Er ordningen hensiktsmessig i områder der det finnes bedre, mer helhetlige tilbud til rusmiddelbrukere, spør Tram i dokumentet.

«Problemet med forsøpling, utfordringer knyttet til aldersbegrensning og informasjon til rusmiddelbrukere som kjøper sprøyter og kanyler i apotek bør diskuteres og utredes nærmere gjerne i regi av Apotekerforeningen.», heter det videre rapporten.

Avsluttet

— Dette prosjektet er avsluttet, og alle våre apotek skal nå følge bransjestandarden som er å selge sprøyter og kanyler til alle kunder. Vi forholder oss til dette så lenge vi ikke får andre signaler fra Apotekforeningen eller Helsedirektoratet, sier fag og kvalitetsdirektør Hanne Andresen i Norsk Medisinaldepot AS (selskapet eier Vitus-kjeden, som apoteket på Bergen Storsenter er en del av).

Apotekforeningen har tidligere kommentert at bransjestandarden ikke skrevet i stein, men har nå valgt ikke å behandle rapporten.

— Vi har hatt et møte med Helsedirektoratet om denne saken, og kommet frem til at det ikke er nødvendig. Vi fikk veldig tydelige signaler om at hensynet til smittevern står over alle andre hensyn, sier Hilde Ariansen, konstituert fagdirektør i Apotekforeningen.

- Må være frivillig

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Anette Mjelde, sier apotekene har plikt til å forhandle alle typer legemidler og medisinsk utstyr. Også sprøyter og spisser.

— Det er frivillig å oppsøke hjelpeinstanser og det må være opp til den enkelte hvor man ønsker å henvende seg for å få kjøpt eller hentet brukerutstyr.

Hun mener også at det er stigmatiserende når et apotek nekter å selge brukerutstyr til en bestemt gruppe i samfunnet.— Under møtet understreket Helsedirektoratet det vi tidligere har uttalt i forbindelse med saken. Sprøytebrukere skal ha tilgang på rene sprøyter og spisser for å forebygge infeksjoner og hindre blodsmitte ved deling av sprøyter. Rent brukerutstyr er skadereduksjon og apotekene har en viktig rolle her.

Skuffet

Apoteker Hanne Tram er tydelig skuffet over avgjørelsen, men ønsker ikke å kommentere saken.

- Kommer du til å kjempe videre for denne saken?

— Jeg vet rett og slett ikke om det er flere muligheter for det.

Bør apotekene selge sprøyter til alle?