CGG Services driver hovedsakelig med letevirksomhet etter olje. Det franskeide selskapet skal nå redusere flåten av seismikkskip fra 20 til 13.

— Det har ikke vært noen lett beslutning. Vi kommer til å gjøre det vi kan for å legge til rette for at de berørte kan skaffe seg nye jobber, sier landssjef Marianne Lefdal i det verdensomspennende seismikkselskapet CGG.

Fra Laksevåg til Oslo

CGG Services i Bergen har lokale på Laksevåg. Det er arbeidsplasser innen marin innsamling og marin seismikkinnsamling som berøres.

Som en del av innsparingen flyttes hele den norske virksomheten til Oslo.

— Markedssituasjonen er tøffere, og restruktureringen av selskapet får konsekvenser for den norske virksomheten, sier Lefdal.

Nedleggelsen av virksomheten i Bergen er resultat at stadig flere oljeselskaper kutter i sine investeringer. Da ryker også arbeidsplasser.

Tidligere i vår måtte Aibel, en av Norges største aktører innen prosjektering, nybygg, vedlikehold og oppgradering i olje- og gassindustrien, si opp 90 av sine totalt 750 ansatte i Bergen.

Spår nedgang

  • Mye tyder på at oljeselskaper verden over styrker sin kapitaldisiplin og utsetter prosjekter. Eksempelvis vet vi at Statoil har lagt opp til et stort spareprogram. Det er betydelige sjanser for at vi får et visst fall i investeringsaktivitetene fremover, sier Hans Henrik Ramm, uavhengig petroleumsstrategisk rådgiver.

Allerede i desember i fjor var det dunkle toner fra det franske seismikkonsernet. Blant annet måtte de ifølge E24 nedjustere sine forventinger til driftsresultatet for 2013.

— På kort sikt og i fjerde kvartal har vi operert i utfordrende markedsforhold ettersom kundene fortsetter å utsette tildelinger av nye prosjekter, skrev CGG i strategirapporten.

I april i år ble de også nedgradert av Standard & Poor's Ratings Services fra BB- til B+.

Kompetanse i fare

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) ser at flere selskaper har dimensjonert for en større aktivitet enn det som faktisk etterspørres.

— Det er også en del selskaper som velger å sitte med overkapasitet så lenge som mulig, rett og slett fordi det er svært kostbart å miste verdifull kompetanse. Når de først sier opp er det virkelig tøffe tak, sier president Trond Markussen.

For CGG Services er det totalt 100 stillinger globalt som skal fjernes. Jobbene som nå forsvinner fra Bergen er høykompetanse stillinger innen innhenting av seismikk-kunnskap.

— Beslutningen er ganske fersk, og vi jobber nå for å se hvordan dette best kan løses for de ansatte. Vi har vurdert det slik at det er bedre å ha ett sterkt operasjonsmiljø i Norge, enn to relativt sett svakere miljøer spredt i to byer, sier Lefdal fra CGG.

Vil ha insentiver

At selskaper innen oljeindustrien kutter i mannskapet, viser at det er mindre å gjøre fremover, påpeker Ramm.

— Det er veldig uheldig at vi får slike bølgedaler, fordi vi risikerer å miste verdifull kompetanse. Det hadde vært mye lurere om norske myndigheter hadde reversert skatteendringen fra i fjor, eller vurdert andre tiltak for å gjøre det mer lønnsomt for selskapene å utnytte de vanskeligste ressursene, sier han.

Eksempelvis burde de innført et produksjonsfradrag som kan differensieres ut ifra hvor krevende hvert enkelt prosjekt er, mener Ramm.

- Gode jobbmuligheter

President Markussen fra NITO forsikrer at det fortsatt er høy etterspørsel og behov for ingeniører i Norge.

— Utfordringen er hvilken type ingeniørkompetanse de har, men mange har klart gode jobbmuligheter andre steder, sier han.