— Ender det med nedleggelse er dette veldig uheldig, ikke minst for alle barnene som mister barnehagetilbudet, sier Karen Einarsen.

Ber for barnehager

I 16 år har hun drevet en liten familiebarnehage i huset sitt. I går var hun på personalmøte med de ni assistentene som driver familiebarnehagene i Fyllingsdalen. Her ble de orientert om styrets vedtak.

— Kommunen burde bevilge mer penger til virksomheten vår, sier hun.

I Einarsens barnehager er det fem barn i alderen 14 måneder til fem år. Hun får veiledning fra fagpersonalet som kommer på anmeldte og uanmeldte hjemmebesøk. I tillegg er hun og barna inne på «basen» der fagpersonalet holder til en gang i måneden.

Foreldrene er svært godt fornøyde med familiebarnehagene og ber pent om større kommunale tilskudd.

— Det er utrolig dumt om barnehagen blir lagt ned. Dette er et utrolig bra tilbud. Det er koselig med familiebarnehage. Barna slipper å forholde seg til 20 andre unger, sier Christin Lekven, foreldrerepresentant i arbeidsutvalget til barnehagen.

Stopper tilskudd

Men det er dyrt å drive familiebarnehage. Så dyrt at Hjemmenes Vel hvert år har fått et ekstra tilskudd fra kommunen på 1,5 millioner kroner. Tilskuddet var ment som en overgangsordning i tre år, for at barnehagen skulle få tid til å omstille seg til den nye kommunale tilskuddsordningen.

— Alle private barnehager skulle likebehandles. Det betyr at en del private barnehager får mindre enn før. Men vi klarer oss ikke med mindre penger, sier styrer Astrid Nottveit.

Uten tilskuddet er det så vidt penger til å drifte barnehagen et stykke utover våren. Så må virksomheten legge ned.

Å øke satsene er ikke aktuelt. Barnehagen koster 3300 kroner i måneden, inkludert to brødmåltider. Kommunens barnehage koster 2870 kroner.

Ingen løfter fra byrådet

I Undervisningsforbundet ber man for familiebarnehagene.

— Vi ser med undring på at man i dagens politiske situasjon kan se med åpne øyne på at disse plassene forsvinner, samtidig som full barnehagedekning innen år 2005 er blitt lovet av samtlige partier. Skulle de vært etablert i nye bygg ville det kostet minst 20 millioner, sier Nina Beate Jensen, leder i seksjon barnehage i Utdanningsforbundet Bergen.

Men byråd for barnehage Anne Gine Hestetun har ingen millioner i ermet.

— Likebehandlingsprinsippet ligger fast. Selv om vi har redusert tilskuddet for noen private barnehager, skal ingen komme dårligere ut fordi statstilskuddet øker.

— Det kan bety 105 færre barnehageplasser i Bergen?

— Jeg beklager selvsagt at barnehager legger ned, men det er veldig viktig å gjennomføre de prinsipper vi har vedtatt på en ryddig måte slik at vi kan stå rakrygget i forhold til alle. Jeg vil orientere meg om saken, men tiden er ikke inne for noe ekstraordinært tilskudd, sier byråden.

MISTER JOBBEN: Anne Karin Sørheim (f.h.), Herborg Lie, Karen Einarsen og Karen Klokkeide er blant de 27 som risikerer å miste jobben dersom Hjemmenes Vel Familiebarnehager blir lagt ned.<p/>FOTO: KNUT EGIL WANG