Partiformann Carl I Hagen sa i kveld at sentralstyret har full tillit til stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Gjermund Hagesæter og Karin Woldseth, samt gruppeleder i bystyret, Liv Røssland.

— De er av Terje Sørensen forsøkt trukket inn i denne saken med helt ubegripelige påstander fra dette ekskluderte medlemmet. Dette er ikke noen sak for sentralstyret. Bergen Frp, eventuelt fylkesstyret, får foreta seg det som måtte være nødvendig.

— Kan det bli snakk om eksklusjoner?

— Nei, hvorfor det? Det er ingen offisielle organer som har anmodet sentralstyret om å foreta noen eksklusjoner, sier Hagen.