— Det har vært vel fortjent, sier Vigerust.

— Selv om Høyesterett mener dere har vært alt for strenge?

— Ja. Jeg står for det jeg har gjort i retten. Og tidligere, rettskraftige dommer blir ikke påvirket av det som nå er kommet, sier Vigerust. Bergenspolitiet har til enhver tid ca. 60 navn på sin «A-liste», en liste som blir kontinuerlig oppdatert. Dette er kriminelle som politiet mener er spesielt aktive, og som de følger nøye med på.

— Vi prøver å fengsle dem så raskt som mulig, og holde dem der frem til domfellelse, slik at de kan gå rett på soning. Dette vil vi fortsette med, sier Vigerust.

— Med det nivået Høyesterett har lagt seg på her, skal vi greie dette.

— Men personer som Eriksen vil nødvendigvis slippe mye tidligere ut igjen?

— Ja. Vi vil måtte øke frekvensen på pågripelsene, sier Vigerust. Gjentatte ganger har Kim Aron Eriksen tilbrakt så mange døgn i varetektsfengsel i påvente av rettskraftig dom at han har vært mer enn ferdig sonet den dagen dommen til slutt har kommet.

Slik var det også fredag: Han hadde sittet 171 dager i varetekt, og ble dømt til fem måneders fengsel.

— Dersom signalene fra Høyesterett også blir fulgt i domstolene, skal vi greie å unngå slik oversoning, sier Vigerust. Fredag var Eriksen atter en fri mann.

— De siste tre-fire årene har han vært maksimalt 10-15 dager på frifot mellom hver gang han er blitt tatt. Så får vi se hvordan det går denne gangen. Tjenestemennene er varslet. Vi følger med, sier politiadvokat Vigerust.