— Det er utilbørlig og uakseptabelt at Gaahl forsvarer kirkebranner. Festspillene vil ikke bli forbundet med slike uttalelser. I et møte med Bjarte Hjelmeland har jeg gitt uttrykk for at han må løse problemet. Han har arbeidsgiveransvaret for Gaahl i festspillforestillingen «Svartediket», sier festspilldirektør Per Boye Hansen til BT.

— Hvis Gaahl opprettholder det han

sa til BT i går , om at han forsvarer kirkebranner, har Den Nationale Scene virkelig et problem. Da bør Bjarte Hjelmeland revurdere kontrakten med ham, sier biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, til BT.

Først vil jeg snakke med Gaahl. Så får vi se hva som skjer.

Bjarte Hjelmeland

Brukte hele dagen på saken

Teatersjefen hadde en tøff dag på jobben i går. Den handlet bare om Kristian «Gaahl» Espedals uttalelser som «Jeg mener veldig, veldig sterkt at symbolverdien ved å brenne ned kirker er bra».

— Akkurat nå er det viktigste, både på vegne av meg selv og DNS, å ta totalt avstand fra de holdningene Gaahl har uttrykt i BT-intervjuet. Mitt livssyn er diametralt motsatt av hans, jeg som nærmest er oppvokst i kirken og betrakter meg selv som en personlig kristen. Men det er ikke slik at jeg automatisk avsetter folk jeg ikke er enig med. Jeg var ikke kjent med Kristians fortid da jeg engasjerte ham til «Svartediket». Og jeg kunne ikke vite at han ville gå ut og støtte alvorlige, kriminelle handlinger. Men saken er ikke enkel. Vi befinner oss i et etisk gråsoneland. Det er vanskelig å påberope seg ytringsfriheten for å forsvare Gaahl hvis hans uttalelser til BT kan tolkes som oppfordring til kriminelle handlinger, sier Hjelmeland.

- Hva vil du foreta deg?

— Jeg tar ingen forhastede konklusjoner. Ingen behøver å diktere meg. Jeg søkte råd hos mange i går, og har konkludert med at jeg først må snakke lenge med Gaahl for å få høre med mine egne ører hva han mener med uttalelsene han ga til BT tirsdag. Så vil jeg vurdere hva jeg skal gjøre, sier Hjelmeland.

Teatersjefen dro til Oslo i går kveld for å møte black metal-artisten der. Han sier til BT at han tidligst i dag vil bestemme seg for hva som skjer videre.

**Les også:

Biskopen: Skremmende holdninger**

Biskopen til DNS

BT fikk være til stede da biskop Halvor Nordhaug møtte opp på teatersjefens kontor i går for å drøfte Gaahls synspunkter. På møtet bekreftet Hjelmeland overfor biskopen at han tar avstand fra det de begge betegner som destruktive utsagn fra en som er engasjert av statsfinansierte DNS.

— Jeg har et etisk og moralsk ansvar, men samtidig et kunstnerisk, sa Hjelmeland til biskopen, og nevnte Knut Hamsun og Geirr Tveitt som eksempler på kunstnere med kontroversielle standpunkt.

— Men det er lettere å forholde seg til dem fordi de er døde. Problemet er større når en kunstner plutselig ytrer seg slik Gaahl gjorde til BT, sa Hjelmeland til biskopen.

Biskopen gjorde det klart overfor DNS-sjefen at han og andre i kulturlivet er litt naive overfor folk fra black metal-miljøet.

— Enkelte i miljøet lever ut sine destruktive handlinger. Det er i noen tilfeller sammenheng mellom destruktive tekster og handlinger. Du kan ha gått for fort frem, sa biskopen.

— Du sier «de folkene». Jeg liker ikke helt det utsagnet. Jeg er redd for småborgerlige handlinger. Derfor vil jeg ha lange samtaler med Gaahl før jeg bestemmer meg i denne saken. Men, ja, jeg ser at det kan være en viss naivitet fra min side også, svarte Hjelmeland.

Ta affære

Biskop Nordhaug gjorde det da klart at han synes det er klokt at Hjelmeland som arbeidsgiver vil snakke lenge med Gaahl.

— Hvis han etter samtalen sier at han ikke lenger vil fremstå som en som forsvarer kirkebranner, synes jeg det er greit. Da kan hans tidligere uttalelser betraktes som et utslag av umodenhet. Men står han ved det han sa til BT, har DNS virkelig et problem, og du bør revurdere kontrakten med ham, sa biskopen til teatersjefen. Nordhaug mener i så fall at Gaahl må trekke uttalelsene offentlig.

— Jeg kan ikke kommentere hva jeg vil gjøre hvis Gaahl fortsetter å uttrykke støtte til kirkebranner. Jeg hører hva biskopen sier, men må ta meg god tid. Først vil jeg snakke med Gaahl. Så får vi se hva som skjer, sier Hjelmeland til BT.

Boye Hansen uklar

Festspilldirektør Per Boye Hansen ville ikke kommentere hva han ville ha gjort hvis han hadde arbeidsgiveransvar overfor Gaahl.

— Jeg ville ikke ha tolerert den type oppførsel. Uttalelsene var grove og krenkende for et helt trossamfunn, noe Festspillene slett ikke vil bli assosiert med. Men saken ligger hos Hjelmeland. Han må løse problemet. Så får jeg komme tilbake til hva Festspillene vil foreta seg, når Hjelmeland konkludert, sier Boye Hansen.

Hva bør DNS gjøre hvis Gaahl fastholder sin oppfordring til kirkebrenning?