Alt ligger til rette for mange fakkeltog mot byrådet de to neste ukene. I dag legger nemlig byrådet frem sin tilleggsinnstilling til det forrige byrådets budsjettforslag.

Da det forrige byrådet la frem sitt budsjettforslag i slutten av september, sa Høyres Monica Mæland at det inneholdt dramatiske og smertefulle kutt. Forslaget byrådet legger frem i dag, inneholder enda flere kutt. Det kuttes cirka 150 millioner kroner på driftsbudsjettet i forhold til det forrige budsjettforslaget. På kapitalbudsjettet har målsetningen vært å kutte 100 millioner kroner, men den målsetningen ligger byrådet etter det BT erfarer ikke an til å nå.

— Massakre

Grunnen til de nye kuttene er at økonomien i Bergen har utviklet seg enda dårligere enn det man trodde for to måneder siden, og at fylkesmannen ikke tillater at bystyret budsjetterer med underskudd i 2004.

Derfor er det lite rom for store påplussinger i budsjettforslaget.

— Flytte penger?! Vi bare kutter, sa byrådsleder Monica Mæland da en journalist spurte om hensikten med møtet byrådene hadde i går kveld.

Hun sa det som en spøk, men var likevel ikke langt fra sannheten.

— Vi får opprette eget fakkelutsalg, sa en like galgenhumoristisk skolebyråd Hans-Carl Tveit (V).

Andre brukte ord som massakre for å beskrive budsjettforslaget.

Den noe uformelle tonen skyldtes nok at byrådene har jobbet hele helgen med budsjettet. Noen av dem snakket også om å ta natten til hjelp for å være mest mulig forberedt når budsjettforslaget presenteres i dag formiddag.

Har dårlig tid

Klokken 11.30 i dag skal byrådets tilleggsinnstilling presenteres. Deretter har bystyrepartiene to uker på seg til å bli enige om et endelig budsjett. Innen bystyremøtet 15. desember må det være flertall for et budsjettforslag. Det er Frp byrådspartiene helst vil forhandle med.

— Gruppelederne i byrådspartiene skal ha samtaler med Frp tirsdag. Vi har jo en samarbeidsavtale med dem, sier Mæland.

Frps gruppeleder Liv Røssland vil ikke si hva Frp vil forlange i forhandlingene før hun har sett budsjettforslaget.

— Men det forrige byrådets budsjettkutt, der de legger ned 144 aldershjemplasser neste år og samtidig kutter 61 millioner i den åpne eldreomsorgen, ville vært en total katastrofe. Men jeg har stor tro på at byrådet har sett det, sier hun.

Eldre «vinnere»

Det kan Røssland ha rett i. I den grad noe kan kalles budsjettvinner i byrådets budsjettforslag, er det etter det BT erfarer eldreomsorgen. Men heller ikke de eldre kan regne med mye å juble over når byrådets tilleggsinnstilling presenteres.

I motsetning til på Stortinget er Frp enige med byrådspartiene i hvor mange penger som kan brukes. Uenigheten vil i første rekke gå på hvor partiene ønsker å kutte.

REGNER MED BRÅK: Byrådsleder Monica Mæland (Høyre) legger i dag frem et budsjettforslag med kutt som kan skremme noen hver.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ