Hundrevis av bergensere har pyntet ved Den blå steinen til minne om ofrene for terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli.

Onsdag klokken 13 startet Bergen Kommune fjerningen av visne blomster, nedbrente lys og hilsener som er i ferd med å bli ødelagt.

— Det gjør vi for så sikre at markeringen fremstår på en verdig måte, forteller fungerende byrådsleder Liv Røssland (Frp).

Det er Bergen byarkiv som skal ta vare på kondolanser, hilsener og minnebrev.

Ryddegjeng

Ni personer fra Grønn etat og Byarkivet deltar i arbeidet onsdag ettermiddag. Bamser, lykter, tegninger og andre gjenstander blir lagt pent i esker for lagring. De friskeste blomstene flyttes nærmere steinen.

Mannskapene dokumenterer alle gjenstandene med kamera før de ryddes bort.

— Vi vil ta bort visne blomster og rydde litt på steinen slik at nye blomster og hilsener kan komme til, forteller Røssland.

Væromslag er begrunnelsen for at arbeidet starter idag.

Jorden bevares

Blomstene vil bli kompostert slik at jorden bevares. Hva jorden skal brukes til, er ikke avgjort ennå. Den kan bli benyttet i minnelunder eller til annen symbolsk bruk.

— Vi må ta en diskusjon i ettertid om hva vi skal gjøre med den komposterte jorden.

Tar vare på alt

Kommunen vil etter oppfordring fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet begynne en skånsom opprydding av markeringen ved Den blå steinen i forbindelse med terrorhandlingene 22. juli.

— Vi tar vare på alt, lykter og stearinlys, sier Røsdsland - som understreker at markeringen forstetter.

— Folk kan fortsatt legge ned blomster, lys og hilsener.

Hva synes du den komposterte jorden skal brukes til?

Si gjerne din mening i kommentarfeltet.

MED VERDIGHET: Byråd Liv Røssland forsikrer at ryddingen at steinen skal skje på en forsvarlig måte.
HELGE SUNDE (ARKIV)