Banen vil kunne korte reisetiden med tog mellom Oslo og Bergen med en hel time, og har vært et av de høyest prioriterte samferdselsprosjektene her vest. Nå brenner det et blått lys for banen som Stortinget vedtok for 20 år siden.

— Produktet som vi fikk var ikke bra nok og ikke noe å ta stilling til, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Lars Erik Bartnes (Sp) til Ringerikes blad.

Samferdselsdepartementet har bestemt at en såkalt konseptvalgutredning (KVU), som Jernbaneverket har jobbet med siden 2006, har så store mangler at den ikke skal sendes til kvalitetssikring som forutsatt.

Ringeriksordfører Kjell B. Hansen (Ap) sier til avisen at at hele befolkningen langs Bergensbanen holdes for narr når behandlingen av baneutredningen utsettes nok en gang.

— Dette er å sende banen ut i det blå nok en gang, fremholder Hansen.

Lover ny bestilling

KVU-en var klar i 2009, men Samferdselsdepartementet ba om tilleggsutredninger. Manglende samfunnsøkonomiske analyser er departementets begrunnelse for å stanse arbeidene.

— Vi vil få en ny bestilling etter at Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem, sier regional plan- og utviklingsdirektør i Jernbaneverket, Anne Marstein.

Hønefoss-ordføreren tror banen er satt på vent fordi den ikke passer inn i de storslåtte intercity-planene for østlandsområdet.

- Helt uakseptabelt

I Bergen er partikollega Harald Schjelderup opprørt.

— Dette kom som lyn fra klar himmel og jeg vil si det er helt uakseptabelt. Vi har ikke fått noen signaler fra Samferdselsdepartementet om dette.

Han legger ansvaret på departementet og mener man der burde sørget for at plangrunnlaget er godt nok.

— Vi har gjort en felles tverrpolitisk front fra Bergen og Hordaland i denne saken. Meldingen fra Ap her vest er at banen må på plass til Nasjonal Transportplan skal behandles. Mangler det utredning, må dette settes i gang umiddelbart. Sammen med dobbeltspor gjennom Ulriken og opprusting av traseen til Voss, er Ringerikstunnelen helt sentral for å få reisetiden ned og regulariteten opp.

Hva synes du om utsettelsen? Si din mening.