Dersom noen ønsker å overta ruten HSD ikke lenger vil ha ansvaret får, må de legge konkrete planer på bordet innen 15. september. Fra 1. april neste år skal de nye eieren etter planen ha ansvaret for den tradisjonsrike sjøturen.

Fylkestinget har vedtatt å legge alle hurtigbåtrutene ut på anbud. Ruten mellom Bergen og Kleppestø er den første.

I 2006 skal alle rutene etter planen drives på anbud.

For Beinveien ber fylkeskommunen om anbod for perioden fra 1. april 2005 til 31. desember 2009, med opsjon på fem nye år. Anbudet skal bygge på en videreføring av dagens rutetilbud, med samme taktser som bussene i fylket.

Fylkeskommunen krever to avganger i timen i hver retning fra mandag til lørdag.