Haukeland universitetssykehus har byrja bygginga av nye lokaler for mammografiundersøking på Danmarksplass. Dei skal etter planen stå ferdig i midten av august.

For kvinner i Nordhordland fører det nye senteret til at dei mister tilbodet med mammografibussen «James», skriv Helse Bergen på nett.

Som erstatning for kvinnene i distrikta som mister mammografibussen, vil senteret halde kveldsope to dagar i veka.

— Vi har leita etter lokale til å flytte ut screeninga i nærare to år. No er vi veldig nøgd, seier seksjonsleiar ved Brystdiagnostisk senter, Andrea Oldenborg til nettstaden.

Mammografibussen vil framleis dra til Odda, Rosendal, Husnes, Stord og, som Helse Bergen skriv i nettsaka «kan hende Voss».