• Kalles også skaubjønn, skaumann, tege, hantikk og blodmidd.
  • Er vanlig over det meste av Europa. I Norge vanlig langs kysten opp til Helgeland.
  • Suger blod av fugl, reptiler mennesker og dyr, og kan overføre sykdommer.
  • Etter å ha sugd blod faller hunnene ned på bakken. Der legger de 2000-3000 egg. Larvene venter i vegetasjonen på forbipasserende fugler, pattedyr eller firfisler.