Aftenposten.no og bt.no inviterer i sommer våre lesere til å bidra til en kartlegging av hvor i landet det er størst forekomst av flått.

Med flåttkartet kan du registrere hvor i landet du er blitt bitt av flått, og sjekke hvilke områder i landet som er hardest rammet av den fryktede midden.

Avdelingsdirektør Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet ønsker en slik kartlegging velkommen.

— Dette er et fint supplement til det forskningsarbeidet som gjøres for å kartlegge flåtten. Vi ønsker mest mulig detaljerte data, særlig med tanke på å få best mulig sammenligningsgrunnlag for fremtiden, sier Ottensen til Aftenposten.no.

Store variasjoner Flåtten er utberedt fra Oslofjordområdet, langs hele kyststripen opp til Helgelandskysten.

— Agder-fylkene har tradisjonelt vært mest utsatt for flått, men de senere årene har også flere områder i Telemark kommet høyt opp på forekomstlisten, sier Ottesen.

Men det er store, lokale variasjoner.

— Flåtten er spesielt glad i fuktig løvskog med gress eller andre urter i bunnen. Der hvor du finner mye vertsdyr finnes det dessuten ofte mye flått, sier Ottesen.

Voksne flått bor ofte på større dyr som elg og hjort, mens de unge flåttene liker seg best på mindre vertsdyr som mus og fugler.

Overfører sykdommer Det har vært mye fokus på flått de senere årene, fordi den kan overføre sykdommer til mennesker.

Den mest vanlige sykdommen er borreliose.

Les mer om borreliose på Folkehelseinstituttets nettside.

— En studie ved Agder universitet viser at cirka en fjerdedel av flåtten har borelia-smitten i deg. Hvis du fjerner flåtten innen 24 timer er imidlertid faren for å bli smittet veldig liten, mens sjansen øker betraktelig etter 48 timer, sier Ottesen.

Den andre sykdommen som flåtten kan føre med seg er TBE, eller Skogflåttencefalitt som den også kalles. Den er mye sjeldnere, men kan gi et mer alvorlig sykdomsforløp.

Les mer om TBE på Folkehelseinstituttets nettside.

— Tidligere forsøk har vist at mellom 0,2 og 0,3 prosent av flåtten har TBE-virus i seg, sier Ottesen.

Flere registrert smittet De senere årene har antallet registrerte tilfeller av både borreliose og TBE økt ganske kraftig i Norge. Antall borreliosetilfeller er tredoblet fra 2002, til 347 registrerte tilfeller i fjor.Antall tilfeller TBE-virus har økt fra to-tre i året i 1994 til 9 registrerte tilfeller i fjor.

Ottesen er usikker på om årsaken er at flere smittes.

— Det kan hende økningen skyldes at legene er blitt mer oppmerksomme på sykdommene, men det vet vi ikke, sier han.

Er du redd for flått? Delta i diskusjonen her.