Det var på ein pressekonferanse i Ørsta no i føremiddag at vegdirektør Terje Moe Gustavsen overleverte vegvesenets framlegg til E39 gjennom Nordfjord til samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Alternativet etaten går inn for er det indre alternativet. Etter Byrkjelo blir det tunnel gjennom Utvikfjellet, bru over til Svarstad på nordsida av Nordfjorden, så vidare til Hornindal og Kvivsvegen til Volda. Kvivsvegen er det nye vegsambandet frå Hornindal til Volda som er under bygging og skal vere ferdig komande haust.

Statens vegvesen kastar dermed vrak på å følgje dagens E39 frå Byrkjelo til Eid og deretter over Stigedalen til Sunnmøre. Inne i dette alternativet låg fjordkryssing med bru frå Lote til Anda.

Kvar framtidas E39 skal gå frå Byrkjelo og nordover mot Sunnmøre har skapt sterk strid i Nordfjord. Dagens framlegg frå Vegvesenet er i praksis starten på den politiske prosessen.