Det har vært en del usikkert om hvor legevakten skal flytte, når «Media City Bergen» etableres i bygget legevakten er i nå.

I dag kom byrådet med sin innstilling. Se foreslått plassering i kartet til høyre.

Byrådet går inn for å flytte Bergen legevakt til Utrustingsbygget i Solheimsgaten, og vil gå inn en intensjonsavtale med GC Rieber Eiendom om leie av bygget.

Samlokaliserer

— Det har vært en krevende jobb å finne en egnet tomt som kan fylle alle legevaktens funksjoner, og som samtidig er sentrumsnær. Bygget ligger sentralt med god forbindelse til kollektiv- og veiknutepunkt. Bygget gir oss større arealer enn dagens legevakt, og utvidelsesmuligheter for samlokalisering av kommunens helsetjenester og - virksomheter, sier finansbyråd Liv Røssland.

— Vi vil flytte alle dagens funksjoner ved legevakten til de nye lokalene. I de nye lokalene vil vi også søke innpasset øyeblikkelig hjelp-senger som kommunen er pålagt å etablere i 2016, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim.

Rusakutten er i dag samlokalisert med legevakten. Det vil den også bli i de nye lokalene.

Onarheim håper å kunne flytte inn i 2015.

Problemer for ambulansene?

Før kontrakten inngås skal en del forhold avklares.

Ett av problemområdene er tilkomsten for ambulansene. Statens vegvesen har i et brev påpekt utfordringer knyttet til inn- og utkjøringsforhold for ambulanse. Bergen kommune mener at ambulanseaktiviteten er på et slikt nivå at legevakten kan etableres.

— Vi mener Utrustningsbygget er en god plassering for legevakten. Videre detaljeringsarbeid vil avdekke hvor raskt flytting lar seg realisere, sier Liv Røssland.

Hva mener du om det å flytte legevakten til Solheimsviken?