— Vi svarer så fort vi kan, og alle som venter får beskjed om å ringe 113 hvis det haster, sier sykepleier Bjørg Eli Haugland.

Hun skal begynne på kveldsskiftet på legevaktssentralen i Bergen, og er forberedt på en hektisk kveld.

— Men det er i helgene det er flest telefoner. Vi får alt fra foreldre med syke barn til sykehjem som ikke har lege på vakt, sier hun - og må svare på kveldens første:

— Hallo, det er Legevakten. Du snakker med en sykepleier.

Har riktig nummer

Alt i alt har norske legevakter blitt langt flinkere til å svare, viser en undersøkelse som Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har fått utført.

— Resultatene viste en klar forbedring i forhold til 2002, da det ble gjort en tilsvarende undersøkelse, sier forsker Hogne Sandvik ved kompetansenteret.

I 2002 var det bare i 43 prosent av kommunene at man kom i kontakt med et legekontor som hadde vakt. Det tallet har økt til 67 prosent nå. I tillegg var det blitt lettere å komme i kontakt med lege i kommuner uten vaktordning.

— Den bedrede tilgjengeligheten er tydeligst i perifere strøk, og kan først og fremst tilskrives at flere av de opplistede telefonnumrene nå leder direkte til et legekontor, uten å gå veien om en sentral, sier Sandvik.

Kø i Bergen

Bergen var en av kommunene som bidro negativt. Intervjuernes retningslinjer var at de skulle vente ett minutt på svar, og deretter legge på. Senere skulle de prøve det samme to ganger til. På nummeret til Bergen legevakt var det ikke svar å få innen den oppsatte tiden.

Nå skal Legevakten undersøke rutinene sine.

— Vi må finne ut om det er mange som legger på før de kommer frem, sier overlege Tor Grimstad ved Legevakten.

Da BT prøvde å ringe Legevakten i går formiddag, måtte vi vente i fire minutter før en sykepleier tok telefonen.

— Ideelt sett skulle vi ha svart alle umiddelbart. Men når det er stor pågang, kan det bli noen minutters kø, sier Grimstad.

Mangler statistikk

Kommunen har byttet teleleverandør. Legevakten har derfor ikke noen statistikk på hvor mange som ringer hver dag. Grimstad vil nå prøve å få tak i disse tallene, for å få et bedre grunnlag for å gjøre eventuelle endringer.

— Det er selvsagt et spørsmål om penger og bemanning. Vi har til tider ventetid for å få behandling, og må prioritere. Legevaktens telefon skal være et sted for hjelp som kan vente litt, sier Grimstad.

Det er forskeren enig i.

— Ventetid i slike tilfeller er først og fremst et serviceaspekt, og ikke en helsefare, sier Sandvik.

Rune Nielsen