Saken om den unge bergenskvinnen (20) som døde i politiarresten natt til mandag har engasjert mange, deriblant medisinstudenten Kjell Christian Flo (29).

Da han hørte at hun døde av en rusforgiftning, fikk han lyst til å bidra.

— Det første som slo meg da jeg leste om dødsfallet, var å få i stand en førstehjelpsvakt i fyllearresten.

Assisterende politidirektør Vidar Refvik i Politidirektoratet uttalte i en artikkel i BT at han helst skulle sett at fyllearrestene forsvant fra landets politistasjoner. Ifølge Refvik er helsepersonell bedre kvalifiserte til å ta vare på sterkt berusede personer.

Legestudent Flo er overbevist om at flere dødsfall kunne vært unngått med hyppigere medisinsk tilsyn i arresten.

— Kanskje vi kan bidra slik at dette ikke skjer igjen, sier han.

Vil øke kompetansen

Den engasjerte studenten har allerede nevnt ideen for sine medstudenter, og responsen er utelukkende positiv.

Medstudent Jan Ove Høie, som også går tredje året på medisinfaget, synes forslaget er strålende.

— Jeg kunne gjerne tenke meg å jobbe frivillig i arresten hver 6. eller 8. helg, sier han.

Initiativtaker Flo tror det er mange engasjerte studenter som ville blitt med på en slik ordning.

— Jeg tror vi kunne bidratt med større medisinsk kompetanse i arresten.

Verdifull erfaring

Flere av medisinstudentene på tredje og fjerde året har sommer- og deltidsjobber som ambulansesjåfører og på Legevakten.

Flo tror en slik ordning ville gitt de kommende legene verdifull erfaring.

— Det ville gitt oss mer erfaring utenfor sykehuset. Politiarresten er en spesiell setting, og vi ville sett andre ting enn man vanligvis gjør i praksis, sier han.

- Interessant forslag

Seksjonsoverlege og leder for Akuttmedisinsk seksjon ved Haukeland, Guttorm Brattebø, reagerer positivt på forslaget fra studenten.

— Dette er en spenstig ogforsåvidtinteressant idé, er hans første reaksjon.

Han mener studenter som er kommet over halvveis i studietog som har fått opplæring i akuttmedisin, er godt kvalifisert til å utføreakuttmedisinsk førstehjelp.

— Ansvaret må fortsatt ligge hos Legevakt-leger og politi, men jeg ser at studenter i en fast frivillig ordning kan gjøre en nyttiginnsats her, sier han.

Brattebø ser behovet for kunnskap om nye typer sammensatte narkotiske stoffer. Han ser ingen store problemer med at studentene kunne yte god førstehjelp hos politiet.

- Voldsomt positivt

Fungerende seksjonsleder i arrest- og fremstillingsenheten i Hordaland, Tor Kjersem applauderer forslaget.

— Det er jo voldsomt positivt, ingenting hadde vært bedre enn det. Jeg må si at hadde dette kommet i stand, ville vi kommet langt på vei til bedre tider, sier han.

Han tror studentene har mye å vinne på erfaringen.

— Jeg tror ikke det hadde vært dumt. De vil jo komme nært hold på problemer som kan være lærerrikt, tror arrestlederen.

— Det var et flott initiativ jeg håper vi får til, avslutter han.

Formaliteter på plass

Visepolitimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt tror studentene kan gi gode medisinske råd til arrestforvarerne.

— Umiddelbart tenker jeg at dette er et veldig bra initiativ. De er jo ikke autorisert helsepersonell, så ansvaret må fortsatt ligge hos Legevakten.

Men politimesteren presiserer at det er visse ting som må avklares først.

I forhold til retningslinjer for helsetiltak må en del formaliteter ordnes først i forhold til taushetsplikt og HMS.

— Dette er helt nytt, jeg har aldri vært borte i et slik forslag før, men dette er absolutt gjennomførbart, sier han.

Nilsen ønsker medisinstudentene velkommen til å ta et skriftlig initiativ til Hordaland politidistrikt der de beskriver mer inngående hvordan de ser for seg ordningen.

DØDE I ARRESTEN: Saken om den unge bergenskvinnen (20) som døde i politiarresten ved Bergen Politikammer natt til mandag har engasjert mange.
Bergens Tidende