— Dette er en vinn-vinn situasjon. Det blir forutsigbart for studentene, og vi kan planlegge bemanningen bedre på sykehuset, sier gruppeleder Catrine Lohne ved Bemanningssenteret ved Haukeland universitetssykehus.

I disse dager går søknadsfristen ut for legestudenter som vil bli ansatt i faste stillinger under studiet. Foreløpig er det bare ti stillinger som lyses ut, men målet er at enda flere legestudenter får fast ansettelse. Helse Bergen har utviklet en karrieremodell er skreddersydd medisinstudentenes utdanningsløp.

Tilpasses eksamen

Legestudentene søker en 22 prosents fast stilling som assistent. Da forplikter de seg til å jobbe ca. ti helger i løpet av året, i tillegg til et visst antall timer utenom. All jobbing tilpasses eksamensperiodene.

Haukeland mener det er en klar fordel for både pasientene og kollegene at de har medarbeider som er der over tid og jobber til faste tider.

— Vi stiller oss positive til denne piloten. Det er gledelig at sykehuset ser på medisinstudenter som en ressurs, og gir studentene muligheten til å ha et allsidig karriereløp frem til turnus. Er erfaringene positive ser vi også for oss at ordningen kan utvides til å gjelde flere, sier Tore Borkhus, lønn- og turnusansvarlig i Norsk medisinstudentforening Bergen.

Viktige ressurser

Ideen om å ansette studentene ble født tidligere i år. Da hadde Helse Bergen nettopp innhentet informasjon om alle sine tilkallingsvikarer. Det viste seg at 36 prosent av dem var studenter, de fleste innen helsefag. 54 prosent av dem var under 30 år.

Men 41 prosent av vikarene sa også at de ikke var interessert i en fast stilling.

— Mange sier opp deltidsjobben halvveis, fordi det blir for heftig å jobbe hver tredje helg. De er tross alt heltidsstudenter. Men da mister også vi viktige ressurser, sier Lohne.

I dag er det rundt 900 medisinstudenter i Bergen.

De ti legestudentene som blir ansatt vil få jobbe ved ulike deler av sykehuset. De skal bytte på å jobbe innen somatikk, psykiatri og ved driftsteknisk avdeling. De som skal innom driftsteknisk avdeling skal i perioder jobbe sammen med portørene på Haukeland med å flytte pasienter og utstyr.

Modnes

— Ofte begynner en som vikar på én avdeling, og blir der. Det er veldig positivt at studentene blir kjent med hele sykehuset og får en helhetsoversikt. Det ligger en stor modningsprosess i det å omgås alle typer pasienter, sier Borkhus.

Det er først etter fire og et halvt år med studier at legestudentene får lisens, som gjør at de kan jobbe som lege. Det er strenge krav om oppfølging og en del begrensninger, men Borkhus tror en bred og god erfaring fra ulike deler av sykehuset er en klar fordel før en er kommet så langt i studiene.

— For studentene blir et klart fortrinn at de vil vite om de får lønn hver måned. Dessuten kan de planlegge på en helt annen måte, påpeker Lohne.

Håper på suksess

Planen er å utvikle dette tilbudet også for andre studentgrupper innen helsefag, som for eksempel psykologstudenter, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter.

Helse Bergen har i lengre tid jobbet målrettet med å få flere over i heltidsstillinger og faste vikariater fremfor å bruke tilfeldige vikarer som pleiepersonale. Det er også en av grunnene til at de opprettet bemanningssenteret.

— Som sykehus må vi være på tilbydersiden. Nå håper vi at denne piloten blir en suksess, sier Lohne.