I dag er det demonstrasjoner mot statens nye forslag til treårig turnustjeneste flere steder i landet. I Bergen var foajeen på Haukeland helt full av protestvillige studenter klokken 12.30.

Studentene reagerer kraftig på at turnusordningen er foreslått utvidet fra 18 måneder til tre år. Dette er altfor lenge, mener de. Medisinstudentene frykter også at veiledningen vil bli dårligere ved å være så lenge ute i distriktene, langt fra universitetssykehus.

— Vi ønsker å beholde den ordningen vi har. Dette en en protest mot økning i turnusvarighet uten faglig begrunnelse. Det er også en protest mot bortfall av sosiale rettigheter, sier Einar Vie Sundal, leder for Norsk Medisinstudentforening.

Tidligere har det blitt tatt hensyn til nyutdannede leger med barn i skolepliktig alder når plassene har blitt fordelt. I det nye forslaget faller disse rettighetene bort.

Forslaget innebærer at turnusordningen skal forlenges fra halvannet til tre år. Studentene skal være ett år på sykehus, ett år som allmennlege i kommune, ett halvt år i psykiatrien og ett siste halvår som de selv kan bestemme.

Hva synes du om forslaget til ny turnusordning? Skriv et innlegg under.

PROTESTERER: Studentene reagerer kraftig på at turnusordningen er foreslått utvidet fra 18 måneder til tre år.
Rune Nielsen