ROY HILMAR SVENDSEN

Bakgrunnen for de alvorlige tiltalene er at den maltesiske riksadvokaten mener de to åpenbart stilte feil eller mangelfull diagnose da den norske 14-åringen ble undersøkt, og at livet hennes kunne ha vært reddet dersom hun hadde fått riktig behandling fra første stund. Kappgangtalentet fra Søfteland ble i starten behandlet for mageinfeksjon, til tross for at hun hadde pådratt seg både kraniebrudd og hjerneblødning da hun falt om i klasserommet på språkskolen.

— Påtalemyndigheten mener at dødsfallet bør få konsekvenser for enkeltpersoner. Saken er nå oversendt til retten, sier advokatfullmektig Antoinette Micallef ved Attorney General's Office på Malta til BT.

Rettssak i august

Micallef vil ikke oppgi når saken er berammet, men etter det BT har fått opplyst gjennom andre kilder skal rettssaken mot de to legene etter planen finne sted i august. De to legene fikk tiltalen forkynt for kort tid siden, men ordlyden kan fortsatt bli endret innen rettssaken starter. Det er ikke kjent hvilken straff de to legene risikerer dersom de blir funnet skyldige.

Det har tatt påtalemyndigheten på Malta nær to år å utrede dødsfallet til den norske 14-åringen, som var på språkreise i feriebyen St. Julians da hun falt om og senere døde. En rettsoppnevnt dommerkommisjon gikk i gang med en full granskning mindre enn en uke etter at Line Marie Andersen døde, natt til 2. august 2002. Granskningsrapporten var ferdig allerede i slutten av oktober samme år. Den maltesiske Attorney General, som tilsvarer den norske riksadvokaten, hadde sin innstilling klar i fjor sommer. Likevel er det først nå tatt ut tiltale mot de to legene.

Politiet gikk mot tiltale

Ifølge avisen Times Of Malta, skal en av årsakene til forsinkelsen være at ledelsen i det maltesiske politiet var sterkt uenig i granskningskommisjonens konklusjoner og påtalemyndighetens straffeforslag. Politiet etterforsket også dødsfallet selv, men fant ikke grunn til å ta ut tiltale mot noen.

Granskningsrapporten er fortsatt unntatt offentlighet. Årsaken er trolig at den inneholder krass kritikk både mot sykehuset og politiets håndtering av dødsfallet.

Vil ikke kommentere

St. Luke's Hospital er det største sykehuset på Malta, og ifølge maltesiske journalister har sykehuset et bra renommé. Verken ledelsen ved St. Luke's eller sykehusets advokat ønsker å kommentere tiltalene overfor BT.

Alt oppstusset rundt dødsfallet har ført til at myndighetene på Malta angivelig omtaler saken som «Den Store PR-katastrofen». Kilder forteller til BT at myndighetene fryktet at alle de negative presseoppslagene og narkoryktene ville skade Maltas renommé som ferieland.

<b>KRASS KRITIKK:</b> St. Luke's Hospital i Guardamangia på Malta er ferieøyens største og best utrustede sykehus. Nå er to av sykehusets leger tiltalt for å ha stilt feil eller mangelfull diagnose da Line Marie Andersen (14) falt om og senere døde. <p/> ARKIVFOTO: THOR BRØDRESKIFT
<b>IDRETTSTALENT: </b>Line Marie Andersen (helt til venstre på bildet) fra Søfteland var et stort talent innen kappgang, og dro til Malta på språkskole for å perfeksjonere engelsken sin. FOTO: PRIVAT