EIRIK DAMSGAARDeirik.damsgaard@bt.no Mellom 100 og 150 metadonbrukere venter i dag på avtale med en lokal primærlege.De opptar verdifulle plasser ved Stiftelsen Bergens-klinikkene og Mario-senteret i Oslo. Sentrene i landets to største byer har til sammen 400 tunge, narkomane på søker— og ventelister. "Ikke på mitt legekontor" - Vi har problemer der metadonbrukerne bor i områder hvor legene sier nei, sier leder Olof Blix ved Metadonklinikken i Bergen. Rusmisbrukere skal nå i større grad få utlevert metadon hos allmennleger, etter at regjeringen tidligere i år varslet desentralisering innen såkalt legemiddelassistert rehabilitering. Men leger smeller døren igjen til venteværelset.I Bergen er det kommet flest negative legesvar i Laksevåg og Loddefjord. Metadonklinikken, hvor brukere hittil har fått utdelt den lyserøde antirussaften, håpet alle legeavtalene skulle være i boks 1. april. I dag venter fortsatt 17 metadonbrukere på avtale med allmennlege.- Enkelte leger har vist til uklarheter i refusjonsordningene. Men det er nok også slik at leger ikke ønsker narkomane på sitt kontor. Så lenge vi ikke får sendt pasientene fra oss, forsinker det behandlingen av nye, sier Blix.Bergen kommune har nå lovet å rette en henvendelse til bydelene om legeavtaler. Avklares i nasjonalbudsjett Leder Helge Waal ved Senter for medikamentassistert rehabilitering i Oslo (Mario), anslår at over 100 av de 300 metadonbrukerne ved senteret kunne ha gått over til en primærlege. Det ville frigjort plass til nye søkere.- Det er en frustrerende situasjon. Vi har høy dødelighet i ventelistene.Noen leger venter på å få avklart økonomiske betingelser, andre vil ikke ha noe med narkomane å gjøre, sier Waal.Underdirektør Kari Grette i Sosial- og helsedepartementet bekrefter at leger vegrer seg. Hun sier spørsmålene rundt trygderefusjon vil bli klarlagt når regjeringen legger frem sitt forslag i revidert nasjonalbudsjett senere i mai.Ved årsskiftet var det 800 personer som ventet på behandling eller å få sin søknad vurdert. 1100 var i behandling. Les også:Etterlyser refusjon