Fylkeslegen kommer med knusende kritikk av Kvinneklinikken (KK) i en fersk tilsynsrapport. BT har de siste dagene skrevet om kritikken. Både medarbeidere og pasienter forteller i intervjuer til fylkeslegen at de ikke føler seg tilstrekkelig hørt av ledelsen.

Og at man ikke tar tak i sakene på en tillitvekkende måte når noe svikter.

Ett et svarene fra KKs side er allerede klart nå: Kurs i pasientkommunikasjon.

Alle skal kurses

— Alle faggrupper skal kurses i pasientkommunikasjon innen det kommende året og over i 2014. Dette satte vi i gang med rett etter at fylkeslegen hadde hatt tilsyn hos oss og før rapporten kom, sier klinikkdirektør på KK, Ingrid Johanne Garnes.

KK har allerede laget avtaler med eksterne firmaer som skal lage skreddersydde opplegg for de ulike yrkesgruppene.

— Vi må ha kurs som er så godt tilpasset vår virkelighet som mulig. Alle skal kurses i kommunikasjonen innad i teamene og i kommunikasjonen med pasienten og de pårørende. Målet er at våre kvinner skal bli hørt og lyttet til av de ansatte, sier Garnes.

Med over 5000 fødsler hvert år er sykehusavdelingen sammen med Ullevaal den nest største fødeavdelingen i landet.

Positive leger

Legene på KK tar gjerne imot kursing.

— Vi er svært positive til dette. Kommunikasjon er veldig viktig i vårt arbeid. Vi kan alltid bli bedre, sier Ferenc Macsali, som er plasstillitsvalgt for overlegene ved KK.

Også de andre ansatte er veldig positive, ifølge Garnes.

— Dette er en sjanse til å forbedre seg. Med kursing får vi bekreftet om vi er på rett vei og vi vil få ryddet vekk uvaner. Det oppleves også trygt og godt å ha dette klart for seg for dem som jobber her i en krevende arbeidsdag.

Vil fortelle hva de skal gjøre

Etter at fylkeslegen leverte sin foreløpige tilsynsrapport, hadde Helse Bergen fristen for å svare forrige fredag. I svaret skrev KK at den foreløpige rapporten ikke inneholdt faktafeil.

— Når den endelige rapporten kommer, vil vi melde tilbake hvordan avvikene skal lukkes, sier Garnes.

LIKER DETTE: - Legene er positive til dette, sier Ferenc Macsali, som er plasstillitsvalgt for overlegene ved KK.
ODD NERBØ