Ambulansesjåfør Erlend Lilletvedt fikk sparken etter at han unnlot å ta med en pasient som senere begikk selvmord. Nå er også to leger som hadde befatning med pasienten satt under granskning. Den ene av legene som risikerer advarsel, er pasientens fastlege, som ikke ville involvere seg i den aktuelle saken. Den andre er tilknyttet Helsevernetaten i Bergen kommune, og fattet beslutningen om tvungen legeundersøkelse.

Risikerer advarsel

Fastlegen til pasienten som døde hadde flere ganger blitt kontaktet av hjemmetjenesten i avdeling for psykisk helse i Bergen kommune, og blitt bedt om å engasjere seg i pasienten. Men legen hadde ikke tid til hjemmebesøk og henviste saken til psykiatrisk legevakt eller pårørende. Hjemmetjenesten har i et brev til Helsevernetaten i kommunen klaget på fastlegen, som de mener fraskrev seg ansvar for pasienten i dette tilfellet.

Etter gjennomgang av saken finner Helsetilsynet i Hordaland for begges vedkommende at det er grunnlag for å vurdere om de har brutt bestemmelser i helsepersonelloven. Dersom det er tilfelle, vil det bli gitt advarsler for pliktbrudd til begge. Det er dette Statens helsetilsyn nå skal ta stilling til.

Legene må redegjøre

Fylkeslege Helga Arianson sier at saker som har med mulige advarsler å gjøre, rutinemessig blir behandlet av Helsetilsynet sentralt.

— Fylkeslegen har ikke anledning til å avgjøre saker i denne kategorien. Det vi ber om, er en vurdering av saken ut fra de fakta som foreligger. Utfallet er helt åpent, sier hun.

De to legene har fått tre uker på seg til å redegjøre for sin befatning med saken. Helsetilsynet vil først og fremst ha svar på om pasienten ble godt nok ivaretatt i forkant. De vil også vite hvordan legene forholdt seg til situasjonen som oppsto på stedet da mannen nektet å bli med i ambulansen.

Ble ikke hentet

Pasienten, en eldre mann, tok livet av seg etter at mannskapet på psykiatriambulansen i Helse Bergen lot ham bli værende hjemme. Det var gjort tvangsvedtak om legeundersøkelse, men da ambulansefolkene kom, sa mannen at han ikke ville bli med. Han ville heller ha lege hjem til seg. Ambulansefolkene vurderte da situasjonen dit hen at det ikke lenger var grunnlag for å ta pasienten med makt, og mente at de ville gjøre seg skyldig i et straffbart overgrep mot pasienten hvis de gjennomførte tvangshentingen.

- Syndebukk

Erlend Lilletvedt, som var medisinsk hovedansvarlig på ambulansen den aktuelle dagen, har tidligere i høst stått frem i BT og forklart at han føler han ble gjort til syndebukk for et helsevesen som ikke fungerer i forhold til akutt psykisk syke. Han og hans nærmeste medarbeider på oppdraget fikk begge sparken etter hendelsen. Helse Bergen mente at han hadde gjort en alvorlig tabbe da han unnlot å hente pasienten til tross for tvangsvedtaket som var gjort i forkant.