De to øre-nese-hals-legene, Øivind Jensen og Tor Søderstrøm har separat praksis, men deler lokaler i Sundt-bygget på Torgallmenningen.

De to legene har i anbudskonkurranser utlyst av Helse Vest innen øre-nese-hals-kirurgi avtalt å inngi like pristilbud på operasjoner bestilt av helseforetaket.

Konkurransetilsynet har pålagt de to øyeblikkelig å stanse prissamarbeidet.

Øivind Jensen sier at han tar saken til etterretning, og at prissamarbeidet mellom de to legene allerede har opphørt.

– Vi har hatt felles lokaler, felles kirurgisk virksomhet, har brukt samme utstyr og i virkeligheten arbeidet som en enhet. Derfor syntes vi også det var naturlig å operere med samme pris på samme tjenester, sier han.

Har ikke noe å skjule

– Men vi tar selvkritikk på at vi har stått oppført med to ulike organisasjonsnumre. Det skal vi gjøre noe med, sier Jensen.

Han understreker at Helse Vest hele tiden har visst om hvordan samarbeidet fungerte.

– Verken ledelsen eller juristene i helseforetaket har hatt noen som helst innvendinger mot den ordningen som vi har valgt. Vi har vært helt åpne på dette, vi har ikke tjent noe på det og vi har overhodet ikke hatt noe å skjule, sier han.

– Alvorlig

Konkurransetilsynet ser noe annerledes på saken.

– Anbudssamarbeid er en alvorlig overtredelse av konkurranselovgivningen og Konkurransetilsynet vil normalt ilegge bot for slike brudd på loven, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Bot, eller såkalt overtredelsesgebyr, er det normale i slike saker. I dette tilfellet har tilsynet imidlertid funnet det tilstrekkelig å reagere med et pålegg om opphør av samarbeidet. Når reaksjonen er såpass mild, er det fordi samarbeidet har skjedd helt åpent og at oppdragsgiver, Helse Vest, har vært klar over forholdet, i følge Konkurransetilsynet.

– Utrolig

Den andre legen som har fått refs fra Konkurransetilsynet, Tor Søderstrøm, er vi likhet med sin kollega overrasket.

– Dette er helt utrolig, med tanke på at vi har arbeidet som et team i årevis og alltid fått inntrykk av at det er en grei måte å gjøre det på, sier han.

Kommunikasjonsrådgiver Kristen Haugen i Helse Vest sier at pålegget fra Konkurransetilsynet ikke får konsekvenser for avtalene de to legene har med helseforetaket.

– Avtalene løper som før inntil avtaleperioden går ut, sier hun.

MÅ KUTTE SAMARBEID: Øre-nese-hals-lege Øivind Jensen (bildet) har samarbeidet med kollega Tor Søderstrøm om både praksis og pris. Det har ført til en smekk over fingrene fra Konkurransetilsynet. ARKIVFORO: SILJE KATRINE ROBINSON
Bergens Tidende