Hordaland legeforening klaget de to inn for Legeforeningens etiske råd etter uttalelser de kom med i sluttfasen av Kristina-saken. Begge reiste kraftig kritikk mot Haukeland-legenes opptreden i forbindelse med behandlingen av fire år gamle Kristina som lå hardt skadet på sykehuset etter raset i Hatlestad Terrasse, og som senere døde.

Skarp korreks

Gunnar Ramstad i Hordaland legeforening mente begge to uttalte seg til media, bl.a. Bergens Tidende, på en måte som var nedlatende, fordømmende og sterkt fornærmende overfor de behandlende legene på Haukeland.

Dag Bratlid er barnelege ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Jan Helge Solbakk er professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, nå tilknyttet UNESCO i Paris.

Legeforeningens etiske råd har ferdigbehandlet saken, og finner grunn til å kritisere begge de to legene. Bratlid blir «dømt» for brudd på etiske regler for leger der det heter at «en lege skal være varsom med å kritisere kolleger og medarbeidere overfor pasienter og pårørende», mens rådet nøyer seg med å gi Solbakk en skarp korreks.

«Hodeløst»

Solbakk betegnet i et intervju med BT høsten 2005 legenes opptreden som «lite tillitvekkende, helt tankeløs og hodeløs», og spurte hvor det var blitt av Haukeland-legenes dømmekraft når de var så oppsatt på å avslutte behandlingen av Kristina. I samme intervju sier han at det «sannsynligvis var penger som gjorde at Haukeland sykehus ville stanse behandlingen av Kristina».

Legeforeningens etiske råd mener at Solbakk har intet annet grunnlag for sine uttalelser enn medias fremstilling av saken, men at han likevel har greid å gi sine uttalelser en generell karakter. Derfor begrenser rådet seg til å gi ham noe mildere kritikk, ut fra at det må være rom for meningsytringer i denne saken, sett i lys av ytringsfrihet og takhøyde i debatten.

Beklager ikke

Jan Helge Solbakk sier til BT at legeforeningens etiske råd med den avgjørelsen som nå har falt, bidrar til å undergrave sin egen troverdighet.

Han finner det underlig at ikke hele rådet har erklært seg i inhabil i saken når både rådets leder og dets nestleder har uttalt seg offentlig om saken, og han ser ingen grunn til å beklage at han brakte den økonomiske dimensjon av denne typen saker inn i debatten. Han avviser at han på noen måte har bidratt til å mistenkeliggjøre legenes motiver.

— Kritiserte ikke behandling

Professor Dag Bratlid er overrasket over den kraftige kritikken.

— Det som jeg kritiserte var kommunikasjonen mellom de pårørende og legene, noe som også Helsetilsynet fant grunn til å kritisere i sin sluttrapport, sier han.

Legeforeningens etiske råd mener derimot at Bratlid med sine uttalelser om at «vi ikke ville gjort det slik på St. Olavs Hospital » kan ha skapt et inntrykk av at de behandlende legene ikke var kompetente til å behandle Kristina. Uttalelsene kan både ha bidradd til å forlenge behandlingen unødig og til å svekke tilliten til legene på Haukeland sykehus, heter det i vedtaket fra rådet.

Glen Musk/Adresseavisen
Verdens Gang