Helsetilsynet har slått fast at både legene som behandlet henne og Ladegården Sykehjem hvor hun bodde, opptrådte uforsvarlig.

Verken legene eller sykehjemmet fulgte nødvendige rutiner ved medisinering av det blodfortynnende medikamentet Marevan. Pasienten ble feildosert flere ganger og døde som følge av feilmedisineringen. Dødsfallet skjedde kort tid etter hun var akutt innlagt på Haraldsplass diakonale sykehus etter å ha blitt funnet blødende på rommet sitt.

Familien anmeldte også de to legene. Men politiet henla i første omgang saken på grunn av bevisets stilling.

Går videre med klagen

Nå har familien klaget saken inn til Sivilombudsmannen.

Også familiens advokat, Georg Kvande, har klaget på politiets avgjørelse og krever ny etterforskning på grunnlag av den alvorlige reaksjonen fra Helsetilsynet.

— Legene har forvoldt et annet menneskes død. Det er straffbart og for alvorlig til at en reaksjon fra Helsetilsynet er nok, sier Kvande.

— Mor kan vi aldri få tilbake. Men vi kan ikke legge dødsfallet bak oss før vi er forsikret om at det tragiske som skjedde, ikke kan hende andre. Både helsemyndighetene, Bergen kommune og de to legene har et samfunnsansvar for det som skjedde, sier datteren Kirsten Kindt-Lien.

Måtte mase

— Mor kom til Ladegården i mars i fjor etter en leggamputasjon. Meningen var at hun skulle være på sykehjemmet noen uker for opptrening før hun kunne reise hjem., forteller datteren, Kristen Kindt-Lien.

— Alt syntes å gå bra til midt i mai da vi forsto at hun skrantet. Hun klaget over sterke smerter i magen. Dessuten hadde hun feber og var uttørket. 17. mai-helgen var hun så dårlig at vi ante uro, forteller Kindt-Lien

Barnebarnet, Hanne, som er sykepleier, var også svært urolig for mormor.

— Jeg hadde mistanke om at hun kunne ha fått for mye Marevan. Legene medisinerte i blinde uten å ta nødvendige prøver. Leger ble heller ikke innkalt når det ble oppdaget at det var fare på ferde. Blant annet nektet de to ganger de å sende mormor til Legevakten for undersøkelse, forteller datterdatteren.

Likegyldig behandling

Hun er rystet over likegyldigheten og inkompetansen hun mener personalet viste. Hun reagerer også på at ledelsen på Ladegården Sykehjem ikke meldte fra til politiet om det uventede dødsfallet.

I ettertid har det også vist seg at rapportskrivingen om mormorens tilstand var svært mangelfull.

— Det var et sjokk da vi tidlig om morgenen 30. mai mottok beskjeden om at hun var død etter å ha blitt akutt innlagt på Haraldsplass, forteller datteren og datterdatteren.

Klaget straks

De klaget straks på behandlingen både til Helsetilsynet og Pasienterstatningen. De leverte også inn politianmeldelse mot de to legene og sykehjemmet.

I april ble det klart at Helsetilsynet har gitt dem medhold.

For oss er det uforståelig at det ikke blir satt i gang etterforskning mot leger som påviselig har forårsaket et menneskes død, sier Kirsten og Hanne Kindt-Lien.

Det mener det var en tilfeldighet at dødsfallet rammet deres mor. Det kunne like gjerne vært en annen.

— For oss er det uforståelig at dette ikke får konsekvenser verken for legene eller sykehjemmet, sier de to.

Mange dødsfall

I klagen over henleggelsesbeslutningen peker familiens advokat på at det årlig dør 40 personer av Marevan-overdosering i Norge.

— Dette vil sannsynligvis fortsette all den tid verken tilsynsmyndighetene eller påtalemyndigheten reagerer på at mennesker mister livet på denne måten. skriver Kvande i klagen over at saken er henlagt.

Sævig, Rune