— Jeg ser ingen prinsipiell forskjell mellom egg- og sæddonasjon. Det er bare et tidsspørsmål når denne skansen faller, sier overlegen på Kvinneklinikken.

Som eneste land i Norden opprettholder Norge lovforbudet mot eggdonasjon, mens sæddonasjon er tillatt. Det synes Knut Hordnes er pussig.

— Jeg har forsøkt å forstå hvorfor, uten å lykkes. Det er ingen medisinske grunner til at eggdonasjon ikke kan sidestilles med andre former for assistert befruktning, sier Hordnes.

Yvonne ble mor ved hjelp av eggdonasjon. Les hennes historie i BTMagasinet i dag.

Politikerne sier nei

Hordnes har legestanden i ryggen, men flertallet av norske politikere er uenig. Blant partiene på Stortinget er det bare Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet som har signalisert at de vil gå inn for en lovendring. Men først skal bioteknologiloven gjennom en bred evaluering.

— I evalueringen vil eggdonasjon være et av de områdene vi ser på. Et eventuelt nytt lovforslag vil ikke komme før i etterkant av dette arbeidet, altså tidligst i 2010, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Rigmor Aaserud.

I mellomtiden må norske kvinner til utlandet for behandling. De blir ikke straffet, men norske leger har forbud mot å tilrettelegge for dem.

Opplysningsplikt

I en årrekke har Knut Hordnes behandlet ufrivillig barnløse med prøverørsbehandling (IVF) på KK. Når IVF-forsøkene mislykkes på grunn av for dårlig eggkvalitet, setter det norske lovverket en stopper for videre behandling.

— Jeg anser det som min plikt som lege å opplyse om at det finnes behandlingsmuligheter i utlandet.

Han avviser at han på denne måten bidrar til å bryte norsk lov.

— Det er ikke noe i lovverket som tilsier at vi ikke skal opplyse om hvilke tilbud som finnes. Og jeg sier til mine pasienter at det ikke er forbudt å reise til andre land å gjøre noe som er tillatt der.

Det er imidlertid sjelden Hordnes behøver å opplyse om noe som helst. Dette er en gruppe pasienter som er svært godt informert om hvilke behandlingstilbud som finnes utenfor Norges grenser.

Likevel velger de fleste som får eggdonasjon i utlandet å holde tett om barnets opphav. Bare en sjelden gang støter han på ordet «eggdonasjon» i pasientjournalen til fødende.

Åtte egg

Hordnes ser mange grunner til at eggdonasjon bør bli tillatt på norske sykehus. Først og fremst vil det gi trygghet til en pasientgruppe som i dag faller utenfor og langt på vei føler seg kriminalisert.

— En legalisering vil gi oss kontroll. Det er viktig at dette foregår på en ordentlig måte, sier Hordnes.

— Er det farlig?

— Donor har en risiko for overstimulering av eggstokkene på 2–5 prosent. Mottaker har en viss risiko for overføring av smitte, for eksempel HIV. Men jeg tror risikoen er svært liten, på grunn av omfattende testing på vestlige klinikker.

Hordnes forteller om klinikker i Sør-Europa og USA som setter inn inntil åtte egg for å øke mottakers sjanse for å bli gravid. Etter noen uker aborteres uønskede fostre bort.

— En slik praksis ville være helt uakseptabel her i landet. I henhold til bioteknologiloven er det forbudt å sette inn mer enn to egg.

Vanlig praksis her hjemme er at man setter inn ett, eller maks to egg i IVF-pasienter. Tidligere satte man inn flere, noe som førte til en eksplosiv økning i tvilling- og trillingfødsler. I en periode var tvillingraten oppe i 40 prosent for denne gruppen. Nå er målet på 10 prosent innenfor rekkevidde.

For de rike

Det ligger også en sosial urettferdighet i dagens praksis med å forby eggdonasjon, påpeker Hordnes. Mens IVF-behandling og sæddonasjon er vesentlig subsidiert av det offentlige, må eggdonasjonspasienter dekke alle kostnader selv.

En eggdonasjon kan fort komme opp i 100.000 kroner når reise, opphold og kostbare medisiner er tatt med i regnestykket.

— Med en slik pris er mange avskåret fra behandling. Dessuten er det kanskje ikke rart at noen velger å sette inn flere egg for å øke sjansene for graviditet, sier Hordnes.

Han har bred støtte i legestanden. Både Den norske legeforening og Norsk gynekologforening er positive til legalisering av eggdonasjon i Norge.

- En skandale

— Forbudet er gammeldags tankespill om at egg og livmor må komme fra ett og samme sted. Det er en skandale at norske par må dra til utlandet og føle at de gjør noe ulovlig, sier Johan Hazekamp. Han er avdelingsoverlege ved avdeling for assistert befruktning ved Volvat medisinske senter.

Han mener at barn som blir til ved eggdonasjon, får en enda bedre tilknytning til begge sine foreldrene enn sæddonerte barn.

— Ved sæddonasjon er far kun sosial far, mens mor føder barnet, og er både sosial og genetisk mor. Forholdet er 1-3. Ved eggdonasjon er far både sosial og genetisk far, mens mor føder barnet og er sosial mor. Forholdet er 2-2. Egentlig kan man si at det er et bedre utgangspunkt for barnet, sier Hazekamp.

Bør eggdonasjon tillates? Si din mening i kommentarfeltet.

Silje Katrine Robinson