— Haukeland sykehus fremstår etter hvert som et helsemessig mareritt, uttaler Ola Jøsendal, leder av Offentlige legers landsforening (OLL) i Norge.

— I medlemsbladet Paraplyen betegner han ansettelsen som en «kollektiv administrativ hjernekollaps.» Jøsendal understreker overfor BA at han ikke kritiserer Eide personlig, men sykehusledelsen, som nedprioriterer det medisinskfaglige.

— Overlegene har protestert på ansettelsen til avtroppende direktør Egil Haugland. Erling Mjanger, hovedtillitsvalgt for overlegene på Haukeland, mener lederstillingen på Kvinneklinikken burde vært lyst ut på nytt.

— Men Eide tar kritikken med fatning: - Dette er ikke en legestilling, men en lederstilling. Avdelingslederne er profesjonsuavhengige, og det er lederkvalifikasjonene som vektlegges ved tilsetting, ikke hvilken helsefaglig bakgrunn man har, sier Eide.

— Trebarnsmoren fra Sandviken er nå øverste sjef for 500 ansatte. Eide har tidligere jobbet i halvannet år som assisterende overjordmor på avdelingen. Hun ble jordmor i 1980, og var leder i Norsk Jordmorforening i seks år.