– Uff, dette er ikke bra, sier konstituert sjefoverlege Arild Sæterdal ved Solli Nervesanatorium til Bergens Tidende. Han kjenner ikke saken i detalj, men understreker at rutinene ved poliklinikken nå skal gjennomgåes. – Jeg vet ikke hva som har skjedd her. Men ni måneder hørtes lenge ut. Slikt skal ikke forekomme, sier Sæterdal.

Pasienter ved Solli Nervesanatorium har krav på å få snakket med en sakkyndig lege. Normalt er ventetiden en til to uker.

Fylkeslegen kritisk

Fylkeslegen i Hordaland har vurdert saken, og retter flengende kritikk mot avdelingsoverlegen som hadde det faglige ansvaret for Christer Takle på poliklinikken ved Solli.

Fylkeslegen har klaget legen inn for Statens helsetilsyn og bedt om en administrativ reaksjon.

I brevet som ble sendt torsdag i forrige uke heter det blant annet: «Legen har handlet i strid med kravet til faglig forsvarlig virksomhet i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging av Christer Takle.» Dette er tydeligvis en betent sak, for da BT kontaktet Fylkeslegen var reaksjonen: – Nei, har dere fått den!

Fylkeslege Helga Arianson bekrefter at saken nå er til behandling hos Statens helsetilsyn.

– Jeg kan derfor ikke kommentere dette nærmere, sier Arianson. Hun innrømmer likevel at saken er alvorlig.

Svikt i rutinene

Overlegen som er klaget inn for helsetilsynet fnyser av rapporten til Fylkeslegen.

– Jeg skal sende et skriv og be dem belyse saken påny. Jeg har ingenting å skjule, sier overlege Arne Holme til BT.

– Er det vanlig at pasienter ved Solli Nervesanatorium må vente i ni måneder før de får snakket med en lege?

– Nei, det har nok skjedd en glipp i rutinene våre, sier Holme. – Gjentatte ganger anmodet Takle sterkt om å få snakke med deg, hvorfor gikk det da så lang tid?

– Jeg ønsker virkelig ikke å svare på dette, sier Holme, som er spesialist i psykiatri.

Møtt veggen

I over ti år har foreldrene til Christer Takle kjempet mot helsemyndighetene i Hordaland.

– Nå har vi møtt veggen, sier moren Merethe Nielsen.

Familien Nielsen i Fana har måttet slite med en sønn med store raserianfall og konsentrasjonsproblemer i skolen. I løpet av de senere årene er raseriutbruddene blitt verre. Likevel er ikke Takle blitt prioritert ved poliklinikken på Solli Nervesanatorium.

Det ble heller aldri stilt noen diagnose ved Barnepsykiatrisk avdeling på Haukeland sykehus, hvor Takle var pasient i nærmere fem år. – Nå er det så ille at jeg knapt tør være alene hjemme med ham, sier Merethe Nielsen.

– Hvorfor er det ikke mulig å få profesjonell hjelp, spør moren fortvilet. Situasjonen er langtfra blitt bedre etter at Fylkeslegen ble koplet inn i saken i januar i år.

– Christer er fortsatt pasient ved Solli nerve-sanatorium. Men fremdeles har han ikke fått den hjelpen han trenger. Det virker som han er skjøvet ut i kulden, sier moren Merethe Nielsen.