BT kunne i går fortelle at Kvinneklinikken har fått krass kritikk av fylkeslegen i Hordaland. Leger sier de kjenner seg presset til å gjennomføre vaginal fødsel. « ... det er et press på at fødslene skal gå vaginalt, også der de selv mener noe annet», står det i rapporten. De opplever dessuten ledelsen som lite lydhør når de ønsker å diskutere hva som er rett terskel for å bruke keisersnitt.

— Kjenner legene seg igjen i det som står i tilsynsrapporten om at de blir presset?

— Nei, vi kjenner oss ikke helt igjen i dette, sier Ferenc Macsali, plasstillitsvalgt for overlegene ved KK.

Anonym spørreundersøkelse

Da fylkeslegen gjennomførte tilsyn ved Kvinneklinikken (KK) i mars, satte ledelsen i gang en anonym spørreundersøkelse blant rundt 20 av legene som går bakvakt og mellomvakt. De fleste av dem er overleger. Dette ble gjennomført i midten av mars.

— Ingen av deltakerne i spørreundersøkelsen svarte at de er nødt til å være med på pasientforløp som går på akkord med pasientens sikkerhet, eller på akkord med hva en selv er komfortabel med, sier Ferenc Macsali.

Det kommer også frem at:

  • Alle de spurte mener også at de får den hjelp de opplever at de trenger av kolleger med større kompetanse og erfaring.
  • Det er også kontinuerlig rom for å diskutere pasientforløp både forut for og i fødsel. Nesten alltid vil pasienter som en er i tvil om, ha blitt diskutert med andre kolleger og/eller i plenum.
  • Ingen svarte at de følte seg utsatt for hersketeknikker bakvakt og mellomvakt imellom.

Kritikken gjør vondt

Macsali er opptatt av å få frem at de tar kritikken på alvor.

— Vi skal gjøre alt for å forsøke å få forstå dette, bli bedre og komme kritikken i møte, sier Macsali.

Kritikken fra fylkeslegen går hardt inn på legene ved KK.

— Det er krass kritikk, ingen tvil om det. Dette er veldig vondt, fordi dette er arbeidsplassen vår. Det er noe vi tar på største alvor.

I går var det allmøte på KK med fullt auditorium, rundt 100 personer fra alle personalgrupper. Her ble det gitt informasjon om fylkeslegens tilsynsrapport. Møtet skulle egentlig ha blitt holdt senere, men ble fremskyndet fordi BT skrev om saken.

Macsali understreker dette:

— Både pasienten, hennes mann, jordmødre og andre yrkesgrupper ser oss mens vi arbeider, tar beslutninger og gjør inngrep. Den sterkeste kritikken står vi likevel for selv. Vi gjennomgår både hendelser med uheldige utfall og hendelser som kunne gitt uheldige utfall samt andre forløp daglig, og får tilbakemelding fra kolleger fortløpende.

- Kan bli bedre

Når det gjelder kommunikasjonen med pasientene understreker Macsali at en alltid kan bli bedre.

— Vi ønsker å spille på lag med pasientene for å gjøre dem trygge, hørt og ivaretatt. Og ledelsen har planer om å gjøre oss enda bedre på dette. Vi har alle samme agenda: Friske barn og friske mødre.

Han tror at KK ikke har vært flink nok til å fortelle om hva de gjør bra.

— Der har vi ikke gjort en god nok jobb. Vi må i større grad fortelle folk at vi driver med fødselshjelp som er god og trygg, helt på linje med det de andre fødeavdelingene i resten av Norge gjør. Det budskapet må vi få ut til folk, sier Macsali.

Kritikk på morgenmøtet

Hver morgen klokken åtte samles alle legene på KK til morgenmøte. Her gjennomgås dagens planlagte operasjoner og gårsdagens hendelser. Det siste handler i stor grad om fødslene. Her må fødselslegene forsvare valgene de har tatt.

— I den grad legene på KK kjenner press på å gjennomføre fødsler vaginalt, kan det handle om den faglige kritikken de får på dette morgenmøtet, sier Knut Hordnes, som er leder i Norsk gynekologisk forening. Han jobbet selv på KK tidligere.

Han legger til at slik faglig gjennomgang er positivt. Det avgjørende er atmosfæren dette foregår i.

- Følte du selv et slikt press?

— Jeg har aldri kjent meg presset til å la være å gjøre keisersnitt hvis jeg har ment det var riktig. Men det handler vel også om man er overlege med lang erfaring eller om man er ferskere i faget.

- Har du hørt kolleger si at de kjenner seg presset?

— Nei, det har jeg ikke hørt noen si. Samtidig er det et paradoks at Haukeland får kritikk for å være tilbakeholden med keisersnitt. KK blir nemlig regnet for å ha god kompetanse på å gjennomføre fødsler vaginalt. Det kommer kolleger fra hele Norden for å lære hvordan de gjør ting på KK, sier Hordnes.

Hvordan opplever du tilstandene på Kvinneklinikken?