• Leger skal ha kontroll over hvem det skrives det ut resept til. Helsetilsynet kan reagere mot leger som ikke har kontroll over dette, sier Gorm Grammeltvedt, fungerende avdelingsdirektør i Statens Helsetilsyn.

Han presiserer at han ikke vil kommentere den konkrete saken fra Bergen.

— Som hovedregel bør leger signere etter at resepten er utfylt. I alle tilfeller skal legen forsikre seg om at den er fylt ut forsvarlig. Dersom man skriver ut en blank resept og ikke har kontroll over hvem resepten går til er det uforsvarlig, sier han.

Grammeltvedt forteller at Helsetilsynet kan reagere med en advarsel i slike saker.

Fra Helsetilsynet i Hordaland får BT kun opplyst at de har saken til behandling, og har ikke foretatt seg noe overfor legen enda.

Legen ville i går ikke uttale seg i saken.