I fjor sommer fikk legen et kort vikariat ved Sund legekontor. Ingen i kommunen visste at han var under politietterforskning, eller at det har vært en lang rekke tilsynssaker mot ham.

Også i løpet av den ene måneden i Sund ble legen meldt til Helsetilsynet i Hordaland minst to ganger. Sakene er så grove at de er oversendt til Statens helsetilsyn.

— Det er snakk om feilbehandling, sier fylkeslege Helga Arianson.

— Leger skal følge faglige retningslinjer. Men i disse sakene har legen utført behandling som ligger langt unna disse.

Rykteflom

Det er ikke første gang BT skriver om legen, som er norsk statsborger, men av utenlandsk opprinnelse. I 2006 begynte han som fastlege på legesenteret på Sortland i Bømlo kommune. I lokalsamfunnet begynte ryktene å gå om hvordan han utførte oppgavene som fastlege og tilsynslege.

Rigmor Svanberg er tidligere kommunalsjef i Bømlo. Hun ønsker ikke å gå i detaljer om ryktene, men sier at det var veldig uro blant mange innbyggere over måten legen opptrådte på.

— Også fra personale og pårørende på sykehjemmene, der han var tilsynslege, kom det mange reaksjoner, opplyser Svanberg.

— Hvilket inntrykk fikk du av ham?

— Han var autoritetsfokusert og ville bare forholde seg til sjefer, helst rådmannen. Ellers var han vanskelig å samarbeide med.

12 tilsynssaker

I november 2010 sluttet legen i Bømlo. Da var han under etterforskning for falsk identitet og falske legepapirer. Han ble også politianmeldt av to pasienter for grov uforstand i tjenesten.

Siden 2006 har det vært 12 tilsynssaker som angår legen i Helsetilsynet.

— I løpet av mine 20 år i denne jobben har jeg aldri vært borti noe lignende. Han er nå sluttet i Hordaland, men vi skal sørge for at oppfølgingen ikke glipper, sa fylkeslege Helga Arianson til BT i november 2010.

- Grov feilbehandling

Etter at legen forlot Bømlo, skal han ha figurert på søkerlister i flere vestlandskommuner. Så lenge en lege har autorisasjon, kan vedkommende søke stillinger og praktisere som lege til tross for pågående etterforskning og alvorlige tilsynssaker.

I løpet av det korte vikariatet i Sund i fjor mottok Fylkeslegen i Hordaland flere klager.

— Det var grov feilbehandling av en slik karakter at man kunne lure på om vedkommende faktisk har utdannelse i faget, sier kommunelege Svein O. Halvorsen.

— Det er som å bestille en maler til å male huset. Så smører maleren på kremfløte i stedet.

— Sjekket dere ikke referanser?

— Vi skulle skaffe en politiattest, men grunnet ferie, kom den aldri.

Oppringt fra Lofoten

Halvorsen opplyser at legen viste papirer på at han var lege, da han ble ansatt. Han avviser at feilbehandlingen har hatt fatale konsekvenser.

— Vi kunne ha sjekket referanser, det er klart. Like etter han forsvant, ble jeg oppringt fra Lofoten. Da var han der oppe og skulle jobbe. Han fikk iallfall ikke noen referanser fra meg, sier Halvorsen.

Legen er fortsatt under etterforskning. Bømlo lensmannskontor regner med å levere saken til påtale i løpet av tre uker. Årsaken til at det har tatt tid er at det har vært tidkrevende å innhente opplysninger fra utlandet, får BT opplyst.

De siste tilsynssakene er nå til behandling hos Statens helsetilsyn.

- Vet ikke helt hvor han er

BT har uten hell prøvd å få kontakt med legen. Heller ikke helsemyndighetene vet hvor han oppholder seg.

Fylkeslege Helge Arianson forteller at det er svært sjelden at en lege har så mange anførsler som denne aktuelle legen.

— Vi er urolige for dette, spesielt når vi ikke helt vet hvor han er for øyeblikket, sier Arianson.

Utover at det dreier seg om alvorlig feilbehandling, ønsker ikke Arianson å gå inn på hva legen er anmeldt for.

- Uheldig for omdømme

Sverre Olav Svarstad, rådmann i Bømlo, kaller det bemerkelsesverdig at legen fikk ny jobb i Sund kort tid etter at han sluttet i Bømlo.

— Kontrollsystemet fungerer veldig dårlig, når slikt kan skje. Dette betyr at kommunene i langt sterkere grad må være kritiske og sjekke papirer og lisenser, dersom det er det minste grunnlag for tvil.

Svarstad sier at Bømlo er blitt mer forsiktige når det gjelder bakgrunnssjekk av leger, og at det som har skjedd er uheldig for omdømmet til kommunen.

— En så viktig funksjon som fastlege er avhengig av et 100 prosent tillitsforhold. Når det ikke er på plass, er det skadelig for en kommune.

TILSYNSSAKER: I fjor sommer vikarierte legen i Sund kommune. Raskt kom det flere tilsynssaker. Kommuneoverlege Svein O. Halvorsen i Sund mener legen har utført "grov feilbehandling".
ØRJAN DEISZ