Det var i forbindelse med en langdryg fødsel i fjor høst at legen besluttet å gi en fødende kvinne store doser av et riestimulerende medikament rett i blodet, og ikke i form av drypp.I samråd med medisinsk sakkyndige konkluderer fylkeslegen i Sogn og Fjordane med at fødselslegen handlet faglig uforsvarlig under fødselen.Fylkeslegen sier at den kraftige doseringen, og måten medikamentet ble gitt på, kan ha påvirket blodtilførselen til barnet på en negativ måte.ýI ettertid er det umulig å si at det bare var en årsak til dødsfallet. Dette var en langdryg fødsel med flere vanskelige beslutninger underveis. Men vår vurdering er at fødselslegen ikke gjorde jobben på en faglig forsvarlig måte. Derfor har vi også sendt saken over til Statens helsetilsyn, seier fylkeslege Petter Øgar til Sunnmørsposten.Barnet vart sendt til Sentralsjukehuset i Førde med ambulanse kort tid etter fødselen, men døde 14 og en halv time etter fødselen.