Allmennlege Per Vagn Fosse har bedt tre-fire av sine pasienter om å finne seg andre fastleger. Bakgrunnen er at de skal ha skremt hjertepasientene til Sigurd Toft, som han deler praksis med.

— Jeg har fått mange reaksjoner fra pasientene mine. Det er snakk om flere titall. De har reagert på at enkelte pasienter møter opp i åpenbar ruset tilstand, lukter vondt og krever å bli behandlet først, sier Toft.

- Skremmer personalet

Legespesialisten i hjerte- og lungemedisin har delt praksis med allmennlege Per Vagn Fosse siden januar 2004.

— Det er to svært forskjellige pasientgrupper som deler venteværelse. Mine pasienter har en snittalder på over 65 år. Det skaper en helt spesiell utfordring, påpeker Toft.

— Burde dere ikke ha tenkt på det før dere slo dere sammen?

— Jo. Det kan du godt si, svarer Toft.

Han fremleier kontorlokalene i Nygårdsgaten 4 til Fosse, og mener dermed at han er i sin fulle rett til å nekte kollegaen å behandle pasienter «som ikke passer inn».

— Jeg har flere hensyn å ta. Jeg må tenke på pasientene mine og på personalet, som også reagerer på oppførselen til enkelte av rusmisbrukerne. Jeg er nødt til å se på helheten, sier Toft.

To legesekretærer skal ha sluttet siden han slo sin praksis sammen med Per Vagn Fosse. Begge har, ifølge Toft, nevnt de «kravstore» pasientene som en medvirkende årsak.

— Men nå er alt i orden. De pasientene som skapte problemer er borte, og Fosses liste er nå full. Dermed er det ingen fare for at han får inn flere som ikke passer inn, sier Toft.

— Hva legger du i «ikke passer inn»?

— I det legger jeg pasienter som ikke følger opp avtaler, sier han.

Risikerer advarsler

Utvelgelse av pasienter faller ikke i smak hos Statens helsetilsyn, som vurderer å gi begge legene advarsler.

— Leger har i utgangspunktet ikke anledning til å velge hvem som skal stå på pasientlisten sin. Det er pasienten som skal velge fastlege, påpeker avdelingsdirektør Jørgen Holmboe i Statens helsetilsyn.

Han ønsker ikke å gå inn på den aktuelle saken, fordi den fremdeles er under behandling.

— Vi venter nå på uttalelsene fra begge legene, og kommer ikke til å avgjøre saken i BT, sier Holmboe.

Bakgrunnen for at saken havnet hos Helsetilsynet, er en klage fra en av pasientene som ble «sagt opp» i fjor sommer. Etter å ha lagt igjen flere beskjeder på Fosses telefonsvarer, ble mannen oppringt av legesekretæren. Hun kunne fortelle at han ikke lenger var ønsket som pasient hos fastlegen sin.

«Pasienten var i utgangspunktet fornøyd med å ha Fosse som sin fastlege og ønsket å fortsette som pasient, men skiftet fastlege da Fosse avsluttet pasientforholdet», skriver Statens helsetilsyn i sin rapport.

Per Vagn Fosse har sagt til Helsetilsynet at han avsluttet pasientforholdet «ut fra sikkerhetsaspektet ved legekontoret».

— Men den viktigste årsaken var at han misbrukte tilliten min. Han fikk utskrevet preparater, og ble stadig innlagt med forgiftning, forklarer Fosse til BT.

- Ikke imot rusmisbrukere

Legespesialist Sigurd Toft ble trukket inn i tilsynssaken da det kom frem at det var han som presset på for å få pasienten bort fra legekontoret.

«Vurderingstemaet vil være om det var uforsvarlig av Dem å intervenere i behandlingen av en av fastlege Per Vagn Fosses listepasienter», skriver Helsetilsynet til ham.

— Jeg synes det er urettferdig at jeg er trukket inn i denne saken. Jeg står i en skvis mellom mine pasienter, personalet og pasientrettighetene. Og jeg kommer til å forfølge saken hvis jeg får en advarsel, sier Toft.

HELGE HANSEN