En bergenslege er dømt til 30 dagers fengsel etter vold mot konen som bar preg av mishandling, ifølge Bergen tingrett.

Voldsutøvelsen ble begått i august i fjor. Legen har forklart at han hadde tatt sovetabletter og drukket konjakk før hendelsen. Konen fikk blåmerker og blødde fra leppen.

Retten bemerker at siden den domfelte er lege, burde han visst hvilken effekt alkoholen og tablettene kunne ha på ham. Derfor mener retten at legen må bære skyld for voldsutøvelsen.

Retten mener det også er straffskjerpende at parets fire år gamle barn var til stede da volden ble begått.

Legen er også dømt for å ha kastet en blomsterpotte mot politifolkene som kom for å pågripe ham.

I tillegg til fengselsstraff må mannen betale 25.000 kroner i saksomkostninger.