I en fersk dom blir legen frikjent for tiltalen om sex-trakassering, blant annet på bakgrunn av kulturforskjeller mellom lege og pasient.

Kvinnen, som er i 20-årene, hadde nettopp fått behandling da den utenlandske vikarlegen strøk henne over hånden. Han ba henne vente på kontoret et kvarters tid, i tilfelle det skulle oppstå bivirkninger. Da hun skulle gå, fikk kvinnen en klem fra legen.

Kyss på halsen

Noen timer senere ble kvinnen dårlig igjen og oppsøkte legen på ny, mens en slektning ventet i bilen. Legen hilste henne med nok en klem og et kyss på halsen, og under behandlingen skal han ha stilt seg bak henne og holdt hendene på skuldrene hennes en kort stund.

Legen skal også ha tilbudt henne skyss hjem etter behandlingen, noe hun avslo.

Da kvinnen skulle gå, ga legen henne nok en klem, etter kvinnens utsagn «intim og på kjærastnivå». Hun skal også ha blitt kysset nok en gang, selv om hun forsøkte å trekke seg unna.

«Køyr, den mannen er gal!» skal kvinnen ha sagt til slektningen som ventet utenfor.

Legen nektet

Kvinnen anmeldte legen, og politiet skrev ut et forelegg på 2500 kroner. Legen nektet å betale. Da saken kom opp for retten, hevdet han at han ikke hadde hatt noen form for intim kontakt med kvinnen.

En enstemmig rett velger å tro på kvinnens versjon, men tror ikke hun er blitt utsatt for straffbar sex-trakassering.

«Det å gi ein annan person ein eller fleire klemmar vil etter retten si oppfatning vanskeleg kunne tenkast å falle inn under straffelova § 201,» heter det i dommen.

Ifølge retten har kvinnen heller ikke gitt klart nok beskjed om at hun mislikte kroppskontakten. Til en viss grad henger konflikten sammen med kulturforskjeller mellom legen og pasienten, mener retten.

Tvilsom lege-etikk

Kravene til legers oppførsel overfor pasienter er imidlertid strengere enn i arbeidslivet for øvrig, og legen får derfor kritikk for å ha tøyet de etiske reglene som gjelder for legestanden.