Det var klokka 09.45 skjærtorsdag at ulukka skjedde. Den 46 år gamle danske vikarlegen var på veg heim etter å ha gått nattevakt ved Nordfjord legevakt i Eid. Etter om lag 45 minuttar bak rattet på riksveg 15 mellom Eid og Måløy, meiner politiet legens bil kryssa over i motgåande kjørefelt der den frontkolliderte med ein møtande bil.

På ulukkesstaden er vegen relativt oversiktleg og rett, asfalten var tørr og politiet har ikkje funne bremsespor etter nokon av dei to involverte bilane.

I motgåande felt

To gonger har politiet forsøkt å avhøyre den overlevande sjåføren, men begge gonger har dei gjeve opp på grunn av 46-åringens skader.

— No har vi uansett relativt god oversikt over kva som har hendt, og stressar ikkje med å få gjort avhøyret av sjåføren. Vi ventar til han er klar, seier lensmann TormodHvattum i Vågsøy.

Ifølgje Wattum syner etterforskinga så langt at det er vikarlegens bil som har kome over i motgåande kjørefelt. Den over to tonn tunge personbilen, som var nesten ny og av typen Mercedes C-klasse coupé, må ifølgje vitne ha hatt høg fart då den frontkolliderte med ein Renault Mégane.

I denne bilen omkom sjåføren, den polske seksbarnsmora Anna Cieslak, medan passasjeren hennar vart sendt til sjukehus med mindre skader etter ulukka.

Kom frå nattevakt

Den 46-årige legen var altså på veg heim etter ei nattevakt på sjukehuset i Eid, og tidspunktet for ulukka stemmer godt overeins med kjøredistansen derfrå og vaktslutt klokka 09.00 på morgonen.

— Veit politiet kor mykje 46-åringen hadde jobba i tida før ulukka, og kor lange vakter han gjekk?

— Det stemmer at han kom rett frå nattevakt ved den interkommunale legevakta på sjukehuset i Eid, og dette er sjølvsagt noko vi ønskjer å få avklara. Så vi har starta undersøkingar av desse forholda, seier lensmannen.

- Kan føraren av Mercedesen rett og slett ha sovna bak rattet?

— Det spørsmålet held vi heilt ope inntil vidare, seier TormodHvattum.

24 timars vakt i helga

Overfor Bergens Tidende opplyser kommunalsjef Rune Engeseth i Eid kommune, som eig og driv legevaktsamarbeidet i Nordfjord, at ei vanleg nattevakt på kvardagar er på ti timar. I helgane går legane 24 timars vakter frå klokka ni om morgonen til ni morgonen neste dag.

Dødsulukka ved Måløy skjedde skjærtorsdag, og Engeseth kan ikkje svare sikkert på kor lang vakt legen i vaktsamarbeidet hadde gått akkurat denne dagen.

— Men for alle vaktene gjeld det at legane har høve til å sove dersom det er liten aktivitet og få pasientar, seier kommunalsjefen.

Legevaktsamarbeidet femner om kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn, og har base ved Nordfjord sjukehus.

Førarkort beslaglagt

Etter det Bergens Tidende kjenner til, hadde den danske 46-åringen arbeidd som lege i distriktet nokre månader då ulukka skjedde. Bilen hans bikka rundt og landa på taket etter den kraftige samanstøyten, og han vart sitjande fastklemd i førarsetet. Skadane skal vere alvorlege, men ikkje livstrugande. Etter samanstøyten vart dei to ulukkesbilane ståande meir enn hundre meter frå kvarandre.

Politiet har tatt beslag i førarkortet til den danske 46-åringen, som dermed formelt har status som sikta i saka.