Frifinnelsen i Bergen tingrett ble forkynt for legen nå i ettermiddag.

Ville ha 60 dager

Aktor, politiinspektør Svein Erik Krogvold, hadde lagt ned påstand om 60 dagers fengsel.

Legen (30) var tiltalt for å ha skrudd en skrue på en såkalt halovest 2,5 centimeter inn i hjernen til Mona Fjellstad (30) 18. september 2003. Den da 26 år gamle legen skulle etterkontrollere skruene som fester ringen til hodet, men behandlingen ble stoppet da Fjellstad fikk store smerter . Hun er nå 50 prosent ufør, og har fått epilepsi , encefalopati , nakkeskade og øresus .

Klinikksjef ved nevroklinikken, Haldor Slettebø, ga i retten nevrokirurgisk avdeling flengende kritikk for behandlingen Fjellstad har fått ved avdelingen.

Ulike konklusjoner

Både Slettebø og den tiltalte legen mener imidlertid at skruen ikke havnet inne i hjernen under kontrollen 18. september. Aktor Krogvold, mener tvert imot at legen manipulerte journalen i etterkant for å skjule hva som hadde skjedd.

En rekke sakkyndige møtte i Bergen tingrett under behandlingen av saken, og ga forskjellige konklusjoner om hva som skal ha skjedd.

Flere av dem mener det er svært usikkert om ble skrudd inn i hjernen til Fjellstad under kontrollen den 18. september 2003. De mener skruen må ha gått inn i hjernen hennes tidligere, og at den tiltalte legen ikke kan ha skrudd skruen rundt så mange ganger at den til slutt havnet 2,5 centimeter inn i hjernen.

Dette er dommerne enige i. De mener skruen må ha kommet inn i hjernen tidligere enn den aktuelle dagen, og at legen fulgte instruksen for Halovest-behandling. Ut fra bevisene i saken kan det ikke slås fast at han forserte skruen mer enn et par millimeter, konkluderer de.

Uansett skaper den faglige uenigheten mellom de sakkyndige så stor tvil om når skaden oppsto, at legen må frifinnes, mener dommerne.

— Opptrådde uforsvarlig

Statens helsetilsyn har funnet brudd på helsepersonellovgivningen i saken, men ikke så grove brudd at de fant grunnlag for foretaksstraff eller en straffesak.

Politiet henla saken mot helseforetaket etter bevisets stilling, og reiste kun tiltale mot legen.