Legen som har tjenestegjort i en av Bergens omegnskommuner ble i forrige uke ransaket, og siktet for misbruk av stilling til å få seksuell omgang med en av sine pasienter.

Han er også under etterforskning for seksuelle overgrep mot fire andre kvinnelige pasienter.

-Jeg kan bekrefte at vi har startet etterforskning, sier politiadvokat Trond Eide.

Tenåringsjenter

Saken startet i desember i fjor da en 17 år gammel jente meldte fra til politiet om at hun hadde blitt utsatt for et seksuelt overgrep da hun var på legebesøk.

— Min klient har tatt denne situasjonen svært tungt. Hun gikk til lege og hadde ikke forventet at noe slikt skulle skje. Hun har anmeldt legen blant annet fordi hun ikke vil at andre skal oppleve det samme, sier Carl-Christian Grythe Hoff, bistandsadvokat for 17-åringen.

Politiet fikk også en anmeldelse fra en annen tenåringsjente som kunne fortelle at hun hadde blitt utsatt for lignende hos den samme legen. De uavhengige forklaringene til jentene har styrket saken.

Ressursmangel

Politiet lot saken ligge i flere uker på grunn av ressursmangel, men i forrige uke ble det på bakgrunn av etterforskningen bestemt at det skulle tas ut en siktelse mot 42-åringen for å kunne ha mulighet til å ransake boligen hans.

— Vi har tatt kontakt med Helsetilsynet og har fått vite at det allerede er opprettet en sak på ham der tre andre personer har meldt fra om seksuelle overgrep han skal ha begått mot dem, sier Trond Eide.

Politiet vil nå ta kontakt med tre kvinner, som alle er i 20-årene, for å få flere opplysninger i saken.

Politiet bekrefter at kvinnene er utsatt for det samme og at saken kan vokse i omfang.

— Vi ber kvinner som er blitt utsatt for handlinger de reagerer på hos legen om å ta kontakt med politiet eller Helsetilsynet, sier Rune Tveit, etterforskningsleder ved Åsane politistasjon.

— Hva er årsaken til at politiet ikke er blitt varslet av Helsetilsynet i denne saken på et tidligere tidspunkt?

— Det må du spørre Helsetilsynet om. Vi vil nå bare fortsette å undersøke omfanget av saken, sier Eide.

Vurderer autorisasjonen

Rådgiver Lars Kristian Borgly bekrefter at Statens helsetilsyn vurderer en reaksjon mot legen, etter å ha fått oversendt saken fra Helsetilsynet i Hordaland.

Legen risikerer å miste autorisasjonen.

Når det gjelder kontakten med politiet henviser Borgly til leder i avdeling for tilsynssaker i Statens helsetilsyn, Gorm Are Grammeltvedt. Han vil ikke kommentere hvorfor de ikke varslet politiet på et tidligere tidspunkt.

Taushetsplikt overfor både pasienter og helsepersonell er til hinder for at Helsetilsynet fritt kan utveksle informasjon med politiet.

— Vi må ha hjemmelsgrunnlag for å gi informasjon. Det vil alltid være en konkret vurdering hvorvidt vi har hjemmel for det, og om det er nødvendig. Vi kan gjøre det der det er påkrevd at vår taushetsplikt settes til side, sier Grammeltvedt.

Kommunelegen på det aktuelle stedet ønsker ikke å kommentere saken.

BT har vært i kontakt med legens forsvarer, Erik Nåmdal, men han ønsker heller ikke å si noe.